flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз здійснення судочинства у Калуському міськрайонному суді за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком

Аналіз здійснення судочинства у Калуському міськрайонному суді

за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком.

 

Згідно плану роботи Калуського міськрайонного суду на 2018 рік, мною, консультантом суду Смирновою Оленою Володимирівною проведено аналіз стану здійснення судочинства за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком.

Об’єктом аналітичного дослідження є статистичні показники результатів розгляду Калуським міськрайонним судом судових справ та матеріалів кримінального, цивільного, адміністративного провадження та справ про адміністративні правопорушення.

Предметом даного статистичного аналізу є статистична документація первинного обліку та статистичні звіти суду за 2017рік та 2016 рік.

Метою статистичного аналізу є порівняння кількісних характеристик об’єкта дослідження та виявлення тенденцій змін динаміки статистичних показників.

            Даний аналіз  побудований за категоріями справ, що підлягають розгляду у Калуському міськрайонному суді.

 

1.Кримінальне провадження.

 

Загальні показники кримінального судочинства про розгляд справ згідно кримінально-процесуального кодексу в редакції 1960 року:

 

№ з/п

Найменування показника

Перебувало в провадженні у 2016 році

Перебувало в провадженні у 2017 році

Залишилися нерозгляну-

тими на початок 2018 року

1

Кримінальні справи

2

3

3

2

Скарги потрепілих та заяви юридичних осіб, що надійшли до суду в порядку статей  27, 27-2 КПК України

0

0

0

3

Справи щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності

0

0

0

4

Справи про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру, що надійшли до суду в порядку статті 73 КПК України

0

0

0

5

Справи за поданнями правоохоронних органів

0

0

0

6

Справи щодо оскарження дій і рішень правоохоронних органів

0

0

0

7

Справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень

0

0

0

8

УСЬОГО

2

3

3

 

У 2016 році Калуським міськрайонний судом були завершені усі справи, що розглядаються згідно з кримінальним процесуальним законодавством 1960 року. Однак протягом 2017 року на розгляд суду поступили 3 кримінальні справи, що підлягає розгляду за процесуальним законодавством 1960 року. На кінець звітного періоду усі вони залишилися нерозглянутими.

 

Загальні показники кримінального судочинства за кримінально-процесуальним законодавством в редакції кодексу 2004 року та порівняльна їх характеристика за 2016- 2017 роки  висвітлена у наступній таблиці:

 

 

№ п/п

Найменування показника

Розглянуто у 2016 році

Розглянуто у 2017 році

Залишок на 2018 рік

1

справи з обвинувальним актом

221

206

141

2

справи в порядку виконання судових рішень

133

119

8

3

справи за клопотанням слідчого чи прокурора та інших осіб

832

954

2

4

справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

39

59

0

5

справи за заявами про відвід під час досудового розслідування

4

1

0

6

справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

1

7

0

7

справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

6

0

0

8

УСЬОГО

1236

1346

151

 

З вищенаведених показників  можемо зробити висновок про те, що у 2017 році кількість кримінальних проваджень та справ, що надійшли до суду порівняно з 2016 роком дещо збільшилася.

            При порівнянні категорій розглянутих кримінальних справ, видно, що і надалі найбільша кількість злочинів здійснюється  проти власності (ст.ст. 185-198 КК України) та проти життя та здоров’я громадян (ст.ст. 115-145 КК України).

Що стосується призначених покарань, то у 2017 році  щодо засуджених осіб  було застосовано 60 штрафів (у 2016 році – 58), 14 громадських робіт (38 у 2016 році), 23 рази будо застосовано  таке покарання як арешт (у  2016 році було застосовано 23 арешти), позбавлено волі у 2017 році – 60 осіб (2016 році – 48 осіб) та звільнено від відбування покарання протягом 2017 року – 30 осіб (27 осіб за 2016 рік).

В наступній таблиці наведено порівняльну характеристику деяких показників розгляду кримінальних проваджень у 2016- 2017 роках:

№ з/п

Найменування показника

2016 рік

2017 рік

1

Кількість рішень, ухвалених під час підготовчого провадження, усього

32

30

2

у тому числі

затверджено угоду

15

20

4

закрито кримінальне провадження

16

10

6

направлено для визначення підсудності

1

0

7

Кількість справ за незакінченими злочинами

17

6

8

Кількість справ, у яких змінено обвинувачення

2

1

9

Кількість справ, у яких застосовано заходи забезпечення кримінального провадження під час судового розгляду

3

1

10

у тому числі обрано запобіжний захід тримання під вартою

3

1

11

Кількість справ провадження у яких зупинено

6

6

12

у тому числі у зв'язку з розшуком

6

6

13

Звільнено з-під варти осіб

 

1

16

Взято під варту осіб

40

35

23

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами

221

206

24

Кількість справ, судове провадження у яких здійснювалось у режимі відеоконференції

5

9

25

Сума процесуальних витрат, присуджена до стягнення (усього), грн, у тому числі

96299

138492

26

сплачена добровільно, грн

3063

14796

29

Кількість справ, що надійшли з інших судів  та після скасування судового рішення (із графи 2 рядка "усього" розділу 2)

11

39

30

Кількість кримінальних проваджень переданих на розгляд іншого суду

0

0

32

Кількість справ, у яких подано апеляційні скарги

44

36

 

2.Цивільне провадження.

Загальні показники розгляду позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань цивільного судочинства за 2016 –2017 роки відображено в наступній таблиці:

№ рядка

Найменування показника

Розглянуто у 2016 році

Розглянуто 2017 році

Залишилися нерозгляну-

тими на початок 2018 року

1

Заяви про видачу судового наказу

140

157

 

2

Заяви про скасування судового наказу

11

13

 

7

Позовні заяви

1742

1658

11

8

Заяви окремого провадження

102

97

 

9

Заяви про перегляд заочного рішення

41

37

3

10

Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами

6

2

1

12

Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

23

33

1

13

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

93

73

5

14

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

1

1

 

15

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

1

 

 

16

Доручення судів України

3

1

 

17

Доручення іноземних судів

33

37

3

20

УСЬОГО матеріалів

2198

2110

24

21

Справи позовного провадження

1497

1577

299

22

Справи окремого провадження

92

82

6

           

З даних   таблиці вбачається, що у 2017 року кількість звернень до суду з  потребою врегулювання цивільно-правових питань громадян зменшилась не суттєво. Слід також зауважити, що у 2017 році у порівнянні з 2016 роком дещо збільшилася кількість клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Що стосується розгляду справ, то у 2017 року на розгляді суду знаходилося 1876 справ позовного провадження з них було розглянуто 1577 справ та 299 справ залишилися нерозглянутими на початок 2018 року.  Найбільше справ позовного провадження розглядалося з категорії спорів, що виникають із сімейних правовідносин, друге місце займають справи про договірні правовідносини.

Кількість справ окремого провадження за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком дещо зменшилася. У 2017 році було розглянуто 82 справи окремого провадження і 6 справ залишилося нерозглянутими на початок 2018 року. Серед категорій справ окремого провадження питому вагу мають спори про встановлення фактів, що мають юридичне значення та справи, що виникають з сімейних правовідносин.

Деякі узагальнені дані розгляду справ в порядку цивільного провадження можна дослідити з наступної таблиці:

№ рядка

Найменування показника

2016 рік

2017 рік

1

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього):

111

130

2

у зв'язку з неявкою
( з р.1)

одного з учасників процесу, що беруть участь у справі

46

55

4

 

інші підстави

46

55

6

інших учасників процесу

 

 

7

з них у строк
(з р.1)

понад 6 місяців до 1 року

 

2

9

понад 2 роки

 

 

19

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами

265

214

20

Усиновлено дітей (усього)

9

5

21

у тому числі дівчаток

6

3

24

Кількість справ окремого провадження, розглянутих за участю народних засідателів

20

2

           

 

  1. Адміністративне провадження.

Загальні показники адміністративного судочинства за 2016 рік та 2017 рік відображено у наступній таблиці:          

 № рядка

Найменування показника

Розглянуто

Залиши-лися нерозгля-нутими

на початок 2018 року

У 2016 році

У 2017 році

1

Позовні заяви, подання (усього):

547

282

0

6

Заяви/клопотання/подання (усього):

31

15

 

7

у тому числі:

про забезпечення доказів (усього)

2

5

 

9

Про забезпечення позову

4

3

 

12

У порядку виконання судових рішень

25

7

 

13

Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

3

1

 

14

Усього матеріалів

581

298

0

15

Справи за позовними заявами та поданнями

474

280

63

       

У 2017 році Калуським міськрайонни судом було розглянуто  майже на половину менше спрв і матеріалів ніж у 2016 році за рахунок справ зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики.

  1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

На розгляді у Калуському міськрайонному суді у 2016 році перебувало 942 справи, а у 2017 році - 921 справа про адміністративні правопорушення.

За вчинення адміністративних правопорушень у 2016 році було присуджено 400 штрафів ( у 2017 році - 440 штрафів), у 64 випадках були застосовані громадські роботи (у 2017 році – у 45 випадках). Попередження, як адмінстягнення у 2016 році застосовувалося у 15 випадках, а у 2017 році – у 14 випадках. Адміністративний арешт у 2016 році як міра покарання застосовувався у 7 випадках, а у 2017 році у 6 випадках.

 У зв’язку з неналежним оформленням  у 2016 році було повернуто органам, що складали протоколи про вчинення адміністративних правопорушень 161 матеріал (у 2017 році - 127 матеріалів).

           

Порівняльну характеристику загальних показників розгляду Калуським міськрайонний судом справ по всіх категоріях можна побачити у наступній таблиці

№ п/п

Показник

2016 рік

2017 рік

1

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду

314

500

2

Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період

7200

4819

3

Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період

7036

4737

4

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду

505

580

5

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду

23

28

6

Фактична кількість суддів

11

6

7

Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік

23

0,3%

28

7,8%

8

Відсоток розгляду справ

93,30%

98,30%

9

Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю

640

947

10

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю

686

1063

           

 

У 2016 році Калуським міськрайонним судом було видано 603 виконавчих документи на суму 927772 грн. (у 2017 році  - 1063 виконавчих документів на суму 16122016грн). Майже на половину збільшилася у 2017 році кількість виконавчих документів про стягнення судового збору та майже на половину зменшилася кількість стягнень на користь держави. Значно збільшилася кількість виконавчих документів про стягнення аліментів та по постановах у справах про адміністративні правопорушення.

            Порівнюючи показники звіту про справляння судового збору за 2016 рік та за 2017 рік можемо зробити висновок, що показники фактично сплаченого судового збору у  2017 році зменшилися на 181694 грн.

            Аналізуючи стан здійснення судочинства, слід зауважити, що фактична чисельність суддів у Калуському міськрайонному суді  у 2016 року становила 11 суддів, а у 2017 року – 6 суддів. Отже, середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді на одного суддю у 2016 році становила 640 справ, а у 2017 році – вже становила на третину більше (947) справ.

            Підводячи підсумки даного аналізу слід сказати, що  у порівнянні з 2016 роком у 2017 році спостерігається зменшення кількості справ, що поступили на розгляд до Калуського міськрайонного суду. Також, слід зауважити, що кількість справ, які на кінець 2017 року не були розглянуті і залишилися в залишку на початок 2018 року значно зросла. Такий стан речей можна пояснити  значним зростанням навантаження на одного суддю у зв̓ язку із зменшенням фактичної чисельності працюючих суддів на половину.

 

Старший консультант суду                                                                                   О.В.Смирнова