flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз роботи суду щодо порядку сплати повернення та зарахування судового збору до Державного бюджету України за 2017 рік

А Н А Л І З

Роботи суду щодо порядку сплати повернення

та зарахування судового збору до Державного бюджету України за 2017 рік

 

Згідно  плану роботи суду на 2018 рік, мною, консультантом Калуського міськрайонного суду Смирновою О.В. було проаналізовано роботу щодо порядку сплати, повернення та зарахування судового збору до Державного бюджету України за 2017 рік.

Правові засади справляння судового збору, платники, об’єкти та розміри ставок збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення збору визначено Законом України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674, до якого Законом № 484 було внесено суттєві зміни, зокрема запроваджено єдиний підхід до визначення ставок судового збору, уточнено перелік процесуальних документів, за подання до суду яких судовий збір не справляється, позбавлено пільг зі сплати цього збору низку органів державної влади, уточнено порядок сплати та повернення сплаченого судового збору, а також запроваджено перевірку зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України перед відкриттям провадження у справі. 

Статтею 6 Закону України «Про судовий збір» визначено загальний порядок сплати судового збору, згідно з яким перерахування судового збору здійснюється у грошових одиницях, однак може проводитися у будь-якій формі розрахунків (готівкової чи безготівкової).

Перерахування грошових коштів у рахунок сплати судового збору проводиться у переважній більшості у національній валюті України (гривнях), а обрахування здійснюється у гривнях та копійках.

Для зарахування коштів судового збору до спеціального фонду державного бюджету Державною казначейською службою України відкриваються спеціальні рахунки в розрізі усіх її територіальних підрозділів.

У 2017 році Калуським міськрайонний судом Івано-Франківської області було розглянуто 2628 заяв, скарг, судових рішень у яких справлявся судовий збір. Розрахункова сума судового збору за  минулий рік становила 3170140 грн.

Фактично сплачено судового збору у 2017 році – 2107775 грн. згідно 1835 заяв (скарг).

У випадках, визначених ст. 7 Закону України «Про судовий збір», сплачену до Держбюджету України суму судового збору може бути повернено (у повному обсязі чи частково) на підставі судового рішення та за клопотанням особи.

Відповідно до п. 5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів № 787,  повернення судового збору (крім помилково зарахованого) здійснюється за ухвалою суду, яка набрала чинності. 

У разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого) до органу Казначейства подається оригінал або належним чином засвідчена копія ухвали суду. Ухвала суду подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету (у разі знаходження оригіналу документа на переказ, який підтверджує зарахування судового збору до бюджету, в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду).

Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Казначейства, складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету — у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою.

Одним з випадків повернення судового збору відповідно до положень п. 3 частини першої ст. 7 Закону України «Про судовий збір» є також відмова у відкритті провадження у справі.

У 2017 році випадків повернення судового збору платникам не було.

Звільнено від сплати судового збору, зменшено розмір судового збору (згідно статті 5 та 8 Закону України «Про судовий збір» у 2017 році було 488 осіб на суму 359351 грн.

Статтею 6 Закону України «Про судовий збір» визначено загальний порядок сплати судового збору, згідно з яким перерахування судового збору здійснюється у грошових одиницях, однак може проводитися у будь-якій формі розрахунків (готівкової чи безготівкової).

Слід звернути увагу, що Законом № 484 до зазначеної статті внесено суттєві зміни, якими було виключено обов’язковість сплати судового збору лише у гривнях за офіційним курсом Нацбанку України до такої іноземної валюти.

Перерахування грошових коштів у рахунок сплати судового збору проводиться у переважній більшості у національній валюті України (гривнях), а обрахування здійснюється у гривнях та копійках.

Водночас передбачено специфіку визначення судом розміру судового збору відповідно до встановленої у судовому процесі ціни позову, визначення розміру судового збору за подання позовних заяв з різними ставками судового збору (зокрема, майнового і немайнового характеру), при повторному поданні позовів, при зустрічних позовних заявах, за певними категоріями справ, та питання, пов’язані з розподілом судового збору між сторонами судового процесу та перевіркою повноти сплати судового збору тощо.

Статтею 9 Закону України «Про судовий збір» передбачено, що судовий збір сплачується за місцем розгляду справи, зараховується до спеціального фонду Держбюджету України і спрямовується на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади.

Новелою Закону є  запровадження здійснення судом перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевірки зарахування судового збору до спеціального фонду Держбюджету України.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, визначені постановою № 106, згідно з додатком до якої конт­роль за справлянням судового збору до бюджету покладено на Верховний Суд України, Державну судову адміністрацію України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.

Для зарахування коштів судового збору до спеціального фонду державного бюджету Державною казначейською службою України відкриваються спеціальні рахунки в розрізі усіх її територіальних підрозділів.

У разі коли громадянин проживає не за місцем розгляду справи, судовий збір може бути перерахований через будь-яку установу банку чи відділення зв’язку із зазначенням необхідних реквізитів.

Документом, що підтверджує безготівкову сплату судового збору, є квитанція установи банку або відділення зв’язку, які прийняли платіж або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.

Документ, що підтверджує сплату судового збору, додається до позовної заяви, апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови суду, до інших заяв щодо здійснення судом певних дій, за які передбачено сплату судового збору відповідно до Закону України «Про судовий збір».

У разі коли сплата судового збору здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунку вкладника, відкритого в установі банку, додається довідка, засвідчена підписом контролера та скріплена печаткою установи банку.

При сплаті судового збору готівкою до документа, щодо якого вчиняється відповідна дія, додається оригінал квитанції кредитної установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні судового збору з рахунку платника — останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту: «Зараховано в дохід бюджету ______ грн. (дата)». Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб, відбитком печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

При заповненні платіжного документа у графі «код» платником судового збору — юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником — фізичною особою — ідентифікаційний код, а при його відсутності у зв’язку з релігійними переконаннями зазначаються його паспортні дані.

Ще однією новелою законодавства про судовий збір є покладення на суди обов’язку перевіряти зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг).

 Законодавець покладає обов’язок здійснювати такі перевірки виключно на суди.

Так, Пленум Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у своїй постанові від 25.09.2010 р. №10 вказує на необхідність судів перевіряти зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України, використовуючи способи, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України, зокрема у разі необхідності отримувати таку інформацію з Державної казначейської служби України, що забезпечує казначейське обслуговування цього фонду.

476 заяв (скарг)  у 2017 році було розглянуто із врахуванням права отримання пільг щодо сплати судового збору:

Позивачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі – 13 заяв;

Позивачі у справаз про стягнення аліментів – 323 заяви;

Інваліди І і ІІ групи, законні представники дітей інвалідів і недієздатних інвалідів – 74 заяви;

Позивачі – громадяни, віднесені до 1 та 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 14 заяв;

Учасники бойових дій, Герої України – у справах, пов»язаних з порушенням їхніх справ – 14 заяв;

Підводячи підсумки даного аналізу слід вказати, що протягом 2017 року при розгляді Калуським міськрайонний судом справ, до Державного бюджету України фактично надійшло судового збору на 730777 грн більше у порівнянні з 2016 роком.

 

 

Старший консультант суду                                                                    О.В.Смирнова