flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану роботи суду по розгляду заяв, скарг та звернень громадян за 2016 р.

Аналіз

 стану роботи суду по розгляду заяв, скарг та звернень громадян

за 2016 р.

  

Відповідно до плану роботи суду на 2016 рік мною, старшим консультантом суду Смирновою О.В., проведено аналіз стану роботи із зверненнями громадян за IV квартал 2016 року .

Організація та ведення роботи зі зверненнями громадян здійснюється на підставі Конституції України (ст.40), Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Закону України «Про статус народного депутата України», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднання громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою КМУ від 14.04.1997 року №348 – (далі – Інструкція з діловодства за зверненнями громадян).

         Протягом IV кварталу 2016 року  до Калуського міськрайонного суду надійшло 12 письмових звернень громадян.

Головними причинами звернень громадян з заявами та скаргами до суду в були:

про перегляд адміністративної справи;

про надання інформації по заслуханій справі;

про відмову у наданні безоплатної правової допомоги;

про надання інформації щодо видачі копій процесуальних документів;

про надання інформації про доручення до справи копії квитанції про надання юридичної допомоги;

        

По фактах, викладених у зверненнях громадян, проводилася ретельна перевірка, за результатами якої заявникам у передбачені заноком строки було надано обґрунтовані та вичерпні відповіді, роз’яснено положення чинного законодавства.

            Станом на 01.01.2017 року нерозглянутих звернень громадян у суді немає.

Проведений аналіз звернень громадян виявив недостатній рівень знань громадянами процесуального законодавства, особливо, що стосується порядку оскарження рішень та ухвал суду, а також оформлення копій процесуальних документів, що видаються судом.

Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що у Калуському міськрайонному суді приділяється належна увага своєчасному, якісному і об’єктивному розгляду звернень громадян в строки та в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 

 

Старший консультант суду:                                             О.В.Смирнова