flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 29.01.2016 року №1

Затверджено рішенням зборів суддів

Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

від 29 січня 2016 року  № 1

 

 

 

Засади використання

автоматизованої системи документообігу Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

 

I. Загальні положення

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі – Засади) розроблені на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням  Ради суддів України від 02.04.2015 року № 25 (із змінами) (далі - Положення), та визначають особливості функціонування автоматизованої системи документообігу Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі - суд) та особливості розподілу судових справ між суддями, засади формування колегій суддів, порядок розподілу судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді, а також повторного автоматизованого розподілу справ між суддями з унеможливленням впливу на їх формування осіб, зацікавлених у результатах судового розгляду справи.

 

1.2.Даними Засадами визначаються повноваження та порядок розгляду зборами суддів питань стосовно функціонування автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до повноважень зборів суддів, визначених Положенням.

 

1.3.Правовою підставою для розроблення цих Засад є вимоги Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Положення.

 

 ІІ. Особливості здійснення автоматизованого розподілу

справ і матеріалів між суддями

 

2.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженим працівником  апарату суду, відповідальним за здійснення автоматизованого розподілу судових справ відповідно до Положення та цих Засад.

 

2.2.У суді  застосовується:

- автоматизований       розподіл судових справ одразу після реєстрації відповідної судової справи;

 - розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

 

2.3.У відповідності до пункту 2.3.3. Положення не розприділяються щодо конкретного судді судові справи, а також судові справи що надійшли :

- за чотирнадцять календарних днів, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- у дні перебування судді в нарадчій кімнаті два і більше календарних днів.

 

2.4.Коефіцієнт складності кримінальних, цивільних, адміністративних, справ про адміністративні правопорушення та інших матеріалів встановлюються згідно Додатку.

  

2.5.Визначити наступні коефіцієнти, що враховують форму участі судді в розгляді судової справи для:

суддя доповідач -1;

головуючий суддя (колегіально) -1;

головуючий суддя (одноособово) -1;

член колегії суддів - 0,5;

запасний суддя - 0,5.

 

2.6.Визначити  наступні коефіцієнти участі судді у судовій справі  при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя:

для голови суду - 0,6, а в період відсутності (у період відпустки, якщо її тривалість становить не менше 14 календарних днів; у період перебування у відрядженні, якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів; під час тимчасової  непрацездатності; у період підвищення кваліфікації) заступника голови суду - 0,5;

для заступника голови суду - 0,8, а в період відсутності (у період відпустки, якщо її тривалість становить не менше 14 календарних днів; у період перебування у відрядженні, якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів; під час тимчасової  непрацездатності; у період підвищення кваліфікації)   голови суду - 0,6;

особам, які виконують обов’язки голови суду або заступника голови суду - 0,8.

  

2.7.Під час проведення  автоматизованого та повторного автоматизованого розподілу справ виключати з наступного розподілу суддю, який був обраний автоматизованою системою  у попередньому призначенні.

 

2.8.Справи, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочий час,  вихідні  та святкові дні, розприділяються між суддями, які працюють у ці дні, відповідно до наказу голови суду або особи, яка виконує його обов’язки.

 

2.9. Розподіл судових справ із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, здійснюється  серед усіх слідчих суддів  з урахуванням вимог пунктів 2.3.40.-2.3.42. Положення, в тому числі і у неробочий час, святкові та вихідні дні.

 

2.10.Під час здійснення повноважень слідчого судді, останній не розглядає справи кримінального провадження та не може бути головуючим у кримінальному провадженні при колегіальному розгляді справи, однак може бути членом колегії.

 

2.11.У разі знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання тощо) здійснюється головою суду або особи, яка виконує його обов’язки,  згідно черговості за списком суддів, складеним в алфавітному порядку, з урахуванням даних табеля обліку робочого часу суддів, пункту 2.3.3 Положення та пункту 2.3. Засад.

 

2.12.У разі настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може бути  наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, це питання вирішується у кожному конкретному випадку рішенням зборів суддів за вмотивованим клопотанням учасників судового процесу чи головуючого судді (колегії суддів).

 

2.13.Заяви про самовідводи суддів, слідчих суддів, що заявлені на підставі ст.ст.75,81  КПК України  здійснюється між усіма суддями, в тому числі і слідчими суддями на загальних підставах.

 

2.14.Справи про адміністративні правопорушення, які надійшли до суду після дооформлення автоматизованому розподілу не підлягають і передаються в ручному режимі раніше визначеному судді. У разі відсутності судді (у випадках, передбачених пунктом 2.3.3 Положення та пунктом 2.3.Засад) , в провадженні якого перебувала справа – судова справа підлягає автоматизованому розподілу.

 

 

2.15.У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної  із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді тощо) розподіл  судових справ суддям, у кожному конкретному випадку визначаються рішенням зборів суддів суду.

 

2.16. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів розподіл  судових справ суддям, у кожному конкретному випадку визначаються рішенням зборів суддів суду.

 

ІІІ. Прикінцеві положення

 

3.1.Засади використання автоматизованої системи документообігу суду набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження рішенням зборів суддів суду.

 

3.2.Коефіцієнти складності кримінальних, цивільних, адміністративних, справ про адміністративні правопорушення та інших матеріалів встановлюються згідно Додатку та починають діяти з 08 лютого 2016 року.

 

3.3.У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів суду новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду  в новій редакції.

 

3.4.Визнати такими, що втратили чинність, протокольні рішення зборів суддів Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, які регламентували роботу автоматизованої системи документообігу суду.