flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області 

05 липня 2012 року № 02-04.1/192 

 Інструкція

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк  документів, які надаються запитувачам інформації 

 

1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування  фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»  визначає порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам  інформації       ( далі фактичні витрати) Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області (далі суд).

2. Розрахунок фактичних витрат покладається на заступника керівника апарату суду  або іншого відповідального працівника апарату суду.

3. Розмір фактичних витрат вираховується з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати  станом на дату направлення запитувачу інформації повідомлення про розмір фактичних витрат(додаток 1).

4. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі (банку) за реквізитами, зазначеними в додатку 2.

5. У випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більше як 10 сторінок заступник керівника апарату суду або інший працівник апарату суду відповідальний за надання інформації , не пізніше п’яти робочих днів ( а у випадку продовження строку розгляду запиту – не пізніше 20 робочих днів) з дня надходження до суду запиту на інформацію повідомляє про це заявника із зазначенням розміру фактичних витрат , банківських реквізитів та порядку сплати цих витрат.

6. Надіслання копій документів за запитом здійснюється після підтвердження оплати фактичних витрат шляхом надіслання до суду оригіналу розрахункового документа.

7. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

8. У разі ненадходження протягом одного місяця документів, що підтверджують оплату витрат керівник апарату суду робить позначку про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

                            Додаток 1

                                                                До Інструкції про порядок відшкодування

                                                                фактичних витрат на копіювання або друк

                                                        документів, які надаються запитувачам

         інформації 

Розмір фактичних витрат

на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію

(оплата здійснюється починаючи з 11 сторінки)

 

Послуга, що надається

Норми витрат на виготовлення однієї сторінки

копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній
друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати