flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила пропуску осіб до приміщення суду та на територію суду транспортних засобів

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ голови Калуського

міськрайонного суду

Івано-Франківської області

13.02.2020   №02-06.1/3

 

ПРАВИЛА


пропуску осіб до приміщення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області  та на територію суду транспортних засобів

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі суд) та на його територію  транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до суду та на його територію  транспортних засобів (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

         1.5. На вході до приміщення суду обладнується пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу або ручними металошукачами, рентгенотелевізійним інтроскопом (у разі необхідності), кабіною (кімнатою) для вибіркового огляду осіб, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.1.6. Службові входи приміщення суду обладнуються пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення суду, а також винесення таких цінностей за межі відповідного приміщення здійснюється за попереднім погодженням голови або заступника голови суду, керівника апарату суду чи його заступника та після вказівки вищевказаними особами командиру відділення Служби.

1.8. Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду, поряд із    пунктами пропуску обладнуються камери схову.

1.9. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на суд .

1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління Служби судової охорони у Івано-Франківській області(командира підрозділу охорони), що здійснюють його охорону, а також на голову суду, керівника апарату суду, які інформують начальника територіального управління (командира підрозділу охорони) Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.11. Примірник цих Правил розміщується в приміщенні суду поряд із пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

  1. Порядок пропуску осіб до приміщення суду

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до зазначеного приміщення    забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщення, в яких вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступник голови суду, судді, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, працівники апарату суду, які зазначені в графіку чергувань у неробочий час (вихідні та святкові дні) у надурочний час.  

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату суду пропускаються до приміщення, в яких вони працюють в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники суду пропускаються до відповідного приміщення згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду  за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До приміщення  суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних та адміністративних справ,– за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщення суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою суду, керівником апарату суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу;

журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно- фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови суду,керівника апарату суду.

2.9. До приміщення суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків у приміщенні суду.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщення суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.10. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо:пропускаються до приміщення суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності – працівника Служби.

2.11. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщення суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату  суду й негайно повідомляють про це голову суду або керівника апарату суду, чергового територіального управління Служби.

2.12. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення суду та не є працівниками суду, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи) або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

2.13. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.14. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у приміщенні суду  можуть перебувати:

1) судді та працівники апарату суду ;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в цих приміщеннях осіб , яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.15. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до приміщення суду у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

2.16. Вхід та вихід до приміщення суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом  (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

  1. Порядок пропуску транспортних засобів на територію суду

 

1) транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, Національної гвардії України, якими доставляються обвинувачені (підсудні), засуджені після пред’явлення начальником варти службового посвідчення;

2) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

3) службові транспортні засоби відповідного суду (згідно зі списками, затвердженими головою суду, керівником апарату суду;

4) особисті транспортні засоби суддів, працівників відповідного суду,за списком, затвердженим головою суду, керівником апарату суду після пред’явлення посвідчення судді, працівника апарату суду ;

5) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голови суду, керівника апарату суду після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

6) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб до приміщення  суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду    здійснюються під наглядом працівника (-ів) Служби.

3.4. Забороняється:

в’їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) суду під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України;

вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на території (з території) судів.

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення суду

 

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань доступ до відповідних приміщень суду,у яких проводяться такі засідання, обмежується рішенням голови суду.

4.2. Забороняється пропуск до приміщення  суду  осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу, що ображають людську гідність і громадську мораль;

2) у шортах, майках, спортивному одязі, одязі з прозорих тканин, відкритими частинами тіла, у неохайному одязі, а також у одязі, який містить на собі нецензурні чи образливі вислови. Не допускається проходження до приміщення суду в цирковому,театральному чи маскарадному одязі, з розмальованим обличчям та в масках;

3) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.9 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями, колючо-ріжучими предметами  тощо;

5) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

6) з наркотичними речовинами, хімічними, бактеріологічними, біологічними, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

7) з тваринами (крім осіб правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками та собак поводирів, які супроводжують осіб з вадами зору);

8) з будь-якими візками,велосипедами, мотоциклами, довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм) крім випадків, коли на це надано дозвіл голови суду або керівника апарату суду;

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації, плакатами чи транспарантами будь-якого змісту ;

10) з метою розповсюдження рекламної та іншої продукції, а також з інших питань, не пов’язаних із здійсненням правосуддя;

11) з алкогольними або слабоалкогольними напоями та іншими напоями у склотарі;

12) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, органів, установ системи правосуддя, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби. 

4.3. Особи, які прибули до суду, на час відвідування  речі та предмети, з якими заборонено пропуск до приміщення суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

5.Права співробітників Служби судової охорони щодо здійснення контрольно - пропускного режиму передбачені ст.162 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».