flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Історія створення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

 

Перша письмова згадка про місто Калуш припадає на 27 травня 1437 рік та пов’язана із судовим процесом королівського підданого Драгуша і шляхетного Митька з Куроша. Після отримання статусу «вільного міста», згідно Магдебурзького права в Калуші був утворений міський магістрат на чолі із бургомістром.

Судочинство не виокремлювалося в повноцінний суспільний інститут, а було складовою частиною місцевої адміністрації. До повноважень Калуського старости належало право призначати судового урядника – лантвійта (пол. Landwójt), який здійснював судочинство на основі Німецького права «Weichbildzie». До компетенції ландвійта входило також головування «судом ленським» (становим), у селах, що належали місту. Крім лантвійта у веденні судочинства брали участь Ла́вники (пол. ławnik - засідатель) - члени судової колегії до компетенції, якої входило розгляд кримінальних та деяких категорій цивільних справ. За приписами магдебурзького права лавників обирала міська громада у кількості з 3-7 членів. На українських землях під владою Австрії лавами стали пізніше називатися суди присяжних. За  даними королівської люстрації, у 1565-1566 роках в Калуші лантвійтом був Іван. Ілько був возним, а міським слугою - Паско. Очевидно, всі були українського походження.

Після першого поділу Польщі у 1772 році Галичина потрапили до складу Австрійської монархії. Функції ведення судочинства було покладено на місцеву адміністрацію - Калуський магістрат.  Даний адміністративний орган складався з трьох сенатів (цивільний, кримінальний, політичний), куди входило по декілька магістратських радників.

24 квітня 1854 року за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ, правосуддя та фінансів Австрії був утворений Калуський повіт та почав діяти Калуський повітовий суд. Структурно суд складався із двох відділів – цивільного та кримінального. До компетенції цивільного відділу належали справи за позовами осіб про встановлення батьківства, при­судження аліментів, купівлю-продаж, фінансово-майнові спори, з інших питань, підсудність яких належала раніше до компетенції земських судів. У свою чергу цивільний відділ складався із підвідділу спадкових справ, табулярного підвідділу (займався обліком нерухомості) та екзекуційного підвідділу (виконував вироки про примусове виконання рішень суду). Кримінальний відділ розглядав справи про обвинувачення осіб у спротиві представникам влади, екзекуторам під час збирання податків, скоєнні інших злочинів проти держави і особи.

Після листопадових подій 1918 року, внаслідок яких було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку, в повітових центрах на Прикарпатті, в тому числі в м. Калуші українці відвойовували своє право на владу. Із взяттям влади відновили свою діяльність державні установи, якими керували українці. Староство було перейменовано в Повітовий Державний Секретаріат на чолі із доктором Миколою Желехівським. Керівником Калуського повітового суду був призначений Юліан Білинський. Правовою основою діяльності суду був прийнятий Українською Національною Радою Закон «Про тимчасову організацію судів і влади судової» від 21.11.1918 року. До прийняття закону попередні судді та канцелярський апарат залишилися на своїх місцях. Як правило звільняли лише тих, які скомпрометували себе антиукраїнською діяльністю. Усі судді та працівники судів повинні були скласти присягу на вірність Українській державі.

Після втрати власної державності та окупації українських земель у 1919 році Польщею Калуський повітовий суд, який існував за часів Австро-Угорщини, без суттєвих змін продовжував діяти до 1928 р., а в результаті судової реформи 1928 р. Калуський повітовий суд був реоргані­зований в гродський (у Речі Посполитій слово “грод” історично означало судово-адміністратив­ний центр).

Гродські суди були введені на основі розпоряджен­ня уряду Польщі від 6 лютого 1928 р. і являлись судами першої інстанції. Роз­глядали справи, які раніше належали до компетенції повітових судів. Складалися з цивільного та кримінального відділів. Цивільні відділи та їх підвідділи (екзе­куційний, спадкових справ, опіки) розглядали справи про встановлення батьківства, опіки, успадкування майна, за позовами осіб з фінансово-майнових питань (у т. ч. про купівлю-продаж рухомого і нерухомого майна та ін.). Кримінальні відділи розглядали справи про обвинувачення осіб у спротиві представникам ор­ганів влади, скоєнні крадіжок та інших злочинів. Апеляційною інстанцією для Калуського гродського суду був Станіславський окружний суд.

Після початку військових дій СРСР проти Польщі та зайняття західноукраїнських земель Гродські суди припинили свою діяльність. У жовтні 1939 року у Калуші створено Тимчасове повітове управління. На той час існував Народний суд Калуського району. Після інвазії Німеччини 22 червня 1941 року на територію захоплену СРСР, радянське судочинство припиняє свою діяльність, натомість встановлюється німецька окупаційна адміністрація. Структурно місто Калуш відносився до Калуської округи дистрикту «Галичина». Організація судової системи мала відверто дискримінаційний характер, тобто співіснували дві системи: німецькі суди та ненімецькі суди. Німецькі суди розглядали справи німецького і ненімецького населення та власне ненімецькі суди, які розглядали цивільні справи ненімецького населення. До компетенції німецьких судів відносився розгляд кримінальних справ, щодо порушення безпеки та розпоряджень Генерального губернатора. Після відступу нацистської Німеччини та захоплення українських земель Радянським Союзом, відбувається запровадження радянської державності та організація судової системи.

Починаючи з 1946 року в м. Калуші діяли дві судові дільниці. В цей же період в селищі Войнилів Калуського району Івано-Франківської області функціонував Войнилівський народний суд. В подальшому в результаті об’єднання даних судових органів, було утворено Калуський районний народний суд. 12.06.1972 року  Івано-Франківським відділом юстиції було видано наказ № 40  «Про утворення Калуського міського народного суду». Таким чином, з 1972 року у м. Калуші почали функціонувати два суди: Калуський районний народний суд та Калуський міський народний суд. Вибори народних суддів здійснювалися на основі затвердженого ПВР УРСР «Положення про вибори народних суддів». Принципи прямого і рівного виборчого права, таємного голосування у виборчому процесі мали формальний характер. Суди усіх рівнів, як і раніше, діяли в умовах жорсткого партійного і державного контролю.

 15.03.2004 року Президент України видав Указ «Про ліквідацію Калуського міського та Калуського районного судів і створення на їх базі Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області».

Базовим для новоствореного міськрайонного суду стало приміщення Калуського міського суду за адресою вул. Молодіжна, 10 м. Калуш, в якому суд розміщувався з 2000 року. Це приміщення збудоване у 1974 році і в минулому тут знаходився дитячий садок «Золота рибка».                                                                                                                     

Від часу утворення у 2004 році і по 2009 рік Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області очолював голова суду Бейко Михайло Андрійович.

З липня 2009 року до вересня 2016 року Калуський міськрайонний суд очолювала  Бердан Наталія Володимирівна, спершу як заступник голови суду, а в подальшому як голова суду обрана зборами суддів. З 24 квітня 2014 року по 24 жовтня 2016 року заступником голови суду був Гринів Микола Антонович.

23 вересня 2016 року шляхом таємного голосування збори суддів Калуського міськрайонного суд головою суду обрали суддю Кардаш Олександру Іванівну, а заступником голови суду - суддю Миговича Олега Мироновича строком на два роки.

З 2014-2016 роках в Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області були заповнені всі суддівські посади і штат суду нараховував 11 суддів: Бердан Наталія Володимирівна, Гринів Микола Антонович, Бойко Мирослав Ярославович, Галущак Лариса Омелянівна, Гавриленко Віктор Григорович, Кардаш Олександра Іванівна, Мигович Олег Миронович, Якимів Роман Васильович, Юрчак Любомир Богданович, Онушканич Володимир Васильович та Сухарник Ірина Ігорівна.

Протягом вересня-жовтня 2016 року судді Бердан Наталія Володимирівна, Гринів Микола Антонович, Бойко Мирослав Ярославович, Галущак Лариса Омелянівна та Гавриленко Віктор Григорович пішли у відставку. На даний час в Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області продовжують працювати шестеро суддів.

За останній рік завдяки зусиллям суддів-спікерів Кардаш О.І. та Онушканича В.В. налагоджена комунікація з місцевими засобами масової інформації. Друковані та телевізійні мас-медіа періодично висвітлюють діяльність суду.

Суддя Юрчак Л.Б. як великий любитель спорту, зокрема футболу, бере активну участь в проведенні різноманітних футбольних турнірів, які організовуються органами судової гілки влади.

Працівник апарату суду Ониськів О.Г, який водночас і займається викладацькою діяльністю, на базі Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області проводить практичні заняття для студентів коледжу.

Судді Сухарник І.І. та Онушканич В.В. з певною періодичністю організовують екскурсії до будівлі суду  для учнів  місцевих шкіл та проводять різноманітні конкурси для дітей шкільного віку.

Поряд із суддями, які безпосередньо здійснюють судочинство, працює апарат суду - це секретарі суду, консультанти, секретарі судових засідань, помічники суддів, судові розпорядники та інші працівники, роботу яких очолює керівник апарату суду.

Працівники апарату суду усвідомлюють, що від їх злагодженої роботи, дотримання ними етичних норм поведінки та трудової дисципліни залежить у цілому стан здійснення правосуддя у суді. З метою покращення позитивного іміджу судової установи, працівниками суду проводяться комунікативні заходи, круглі столи, постійно висвітлюється інформація пов’язана із роботою суду на офіційному веб-сайті. Частими гостями суду є студенти Калуського коледжу, економіки, права та інформаційних технологій, які проходять практику на базі суду та беруть участь у постановках судових засідань.Працівники апарату суду охоче діляться своїм досвідом із студентами та допомагають розібратися у специфіці роботи суду.

На даний час апарат Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області налічує 43 працівники. Очолює апарат суду Світлана Костів, яка призначена на цю посаду у 2008 році. Посаду заступника керівника апарату з 2010 року обіймає Любов Семчук.    

29.12.2017 року Президентом України підписано Указ, яким ліквідовано Калуський міськрайонний суду Івано-Франківської області і одночасно утворено Калуський окружний суд у місті Калуші та Калуському районі Івано-Франківської області із місцезнаходженням у місті Калуші. Проте, Калуський міськрайонний суду Івано-Франківської області продовжує здійснювати свої повноваження до початку роботи новоутвореного суду, юрисдикція якого поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Творчий внесок колективу Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області у становлення і розвиток системи  місцевих загальних судів України здобув високу оцінку з боку держави. За плідну багаторічну працю на ниві правосуддя нагороджений  Грамотою Міністерства юстиції України, Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» та удостоєний почесного звання «Заслужений юрист України» суддя у відставці Бейко Михайло Андрійович.

Судді і працівники апарату суду, які тривалий час плідно працюють  у судовій системі, відзначені грамотами та подяками голови Державної судової адміністрації України, подякою Ради Суддів України, грамотами та подяками  Територіального управління державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області, Апеляційного суду в Івано-Франківській області та Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Колектив Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області є єдиним, злагодженим організмом, підпорядкованим загальній меті - здійсненню правосуддя. І разом з тим кожний його працівник є надзвичайно яскравою особистістю з власним досвідом, поглядами на життя та свою професійну діяльність, із багатим внутрішнім світом. Відкритість до новацій і разом з тим вірність кращим традиціям судової системи, високий професіоналізм та згуртованість колективу – все це нині допомагає Калуському міськрайонному суду Івано-Франківської області відправляти правосуддя на високому професійному рівні.