flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Зразки заяв

 

 

До Калуського міськрайонного суду

                                               Івано-Франківської області

                                               ____________________________________

(П.І.Б.заявника)

____________________________________

        (адреса)

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати можливість ознайомитись з матеріалами цивільної (адміністративної)    справи за позовом __________________________

____________________________________________________________

                                               (П.І.Б. позивача)

до _________________________________________________________

                                               (П.І.Б.відповідача)

про ________________________________________________________

                                               (суть позовних вимог)

(наприклад: розірвання шлюбу, про стягнення аліментів, поділ майна подружжя, визнання права власності в порядку спадкування, скасування постанови, перерахунок пенсії).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                               підпис

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                               До Калуського міськрайонного суду

                                               Івано-Франківської області

                                               ____________________________________

(П.І.Б.заявника)

____________________________________

        (адреса)

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу  приєднати до матеріалів цивільної (адміністративної) справи    за позовом

____________________________________________________________

                                               (П.І.Б. позивача)

 

до _________________________________________________________

                                               (П.І.Б.відповідача)

про ________________________________________________________

                                               (суть позовних вимог)

наступні документи: (вказати які саме).

 

Додаток: на ____ арк.

 

Справа призначена до розгляду в суді на «____»__________201__р.

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                               підпис

 

 

 

 

 

                                               До Калуського міськрайонного суду

                                               Івано-Франківської області

                                               ____________________________________

(П.І.Б.заявника)

____________________________________

        (адреса)

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу видати виконавчий лист по цивільній (адміністративній) справі за позовом

___________________________________________________________

                                               (П.І.Б. позивача)

до _________________________________________________________

                                               (П.І.Б.відповідача)

про ________________________________________________________

                                               (суть позовних вимог)

Відповідно до рішення (постанови) Калуського міськрайонного суду від «__»________ 201__ року.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                               підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Калуського міськрайонного суду

                                               Івано-Франківської області

                                               ____________________________________

(П.І.Б.заявника)

____________________________________

        (адреса)

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу видати копію ухвали апеляційного суду Івано-Франківської області  від «__»_______ 201___ року по кримінальному провадженню про обвинувачення ______________________________

(П.І.Б.обвинуваченого)

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                            підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Калуського міськрайонного суду

                                               Івано-Франківської області

                                               ____________________________________

(П.І.Б.заявника)

____________________________________

        (адреса)

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу надати можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження  про обвинувачення_________________

____________________________________________________________

                                               (П.І.Б.обвинуваченого)

 

Справу розглянуто в суді «__»________201__ року.

 

 

 

 

 

Дата                                                                                      підпис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Калуського міськрайонного суду

                                               Івано-Франківської області

                                               ____________________________________

(П.І.Б.заявника)

____________________________________

        (адреса)

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу видати копію вироку( ухвали) Калуського міськрайонного суду від «__»________201__ року по кримінальному провадженню  про обвинувачення ___________________________________________

____________________________________________________________

(П.І.Б.обвинуваченого)

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                      підпис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Калуського міськрайонного суду

                                               Івано-Франківської області

                                               ____________________________________

(П.І.Б.заявника)

____________________________________

        (адреса)

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу дозволити побачення  (передачу) з моїм сином обвинуваченим

____________________________________________________________

(П.І.Б.обвинуваченого)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                      підпис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Калуського міськрайонного суду

                                               Івано-Франківської області

                                               ____________________________________

(П.І.Б.потерпілого)

____________________________________

        (адреса)

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу видати виконавчий лист по кримінальному провадженню про обвинувачення _____________________________________________

                                               (П.І.Б. обвинуваченого)

 

 Справу розглянуто в суді «__»________201__ року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Додаток 4

До Положенн про порядок організації     доступу до публічної, що знаходиться у володінні Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, затвердженого наказом керівника апарату суду

03 червня 2011 року №02-04.1/147

 

Форма письмого запиту на інформацію (для юридичних  осіб)

Калуський міськрайонний суд ІваноФранківської                   області

вул.Молодіжна, 10, м.Калуш, Івано-Франківська область,77300
 ________________________________________

    (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

    який(яка) мешкає за адресою:
                                                                                           _______________________________________
                                                                                                        тел. _________; е-mail:___________


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України ″Про доступ до публічної інформації″, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України ″Про інформацію″прошу надати мені наступну інформацію:  __________________________________________________________________  
Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою: 
_____________________________________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України ″Про доступ до публічної інформації″ щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________  
                                                                                       ( підпис) 
 
______________ 20__ року _________ ________________
 (дата)                                      (підпис) ( ініціали, прізвище)


 

                                                                      

Додаток 3

До Положенн про порядок організації     доступу до публічної, що знаходиться у володінні Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, затвердженого наказом керівника апарату суду

03 червня 2011 року №02-04.1/147

 

Форма письмого запиту на інформацію (для фізичних осіб)

Калуський міськрайонний суд ІваноФранківської                   області

вул.Молодіжна, 10, м.Калуш, Івано-Франківська область,77300
 ________________________________________

    (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

    який(яка) мешкає за адресою:
                                                                                           _______________________________________
                                                                                                        тел. _________; е-mail:___________


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України ″Про доступ до публічної інформації″, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України ″Про інформацію″прошу надати мені наступну інформацію:  __________________________________________________________________  
Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою: 
_____________________________________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України ″Про доступ до публічної інформації″ щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________  
                                                                                       ( підпис) 
 
______________ 20__ року _________ ________________
 (дата)                                      (підпис) ( ініціали, прізвище)