flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області із змінами від 22.11.2016 року №11

Затверджено рішенням зборів суддів

Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

від 29 січня 2016 року  № 1 

Засади використання

автоматизованої системи документообігу Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

 

із змінами, внесеними

рішенням зборів суддів суду

від 08 лютого 2016 року № 2,

від 04 квітня 2016 року № 3,

від 29.09.2016 року № 9,

від 22.11.2016 року № 11

 

I. Загальні положення

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі – Засади) розроблені на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням  Ради суддів України від 02.04.2015 року № 25 (із змінами) (далі - Положення), та визначають особливості функціонування автоматизованої системи документообігу Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі - суд) та особливості розподілу судових справ між суддями, засади формування колегій суддів, порядок розподілу судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді, а також повторного автоматизованого розподілу справ між суддями з унеможливленням впливу на їх формування осіб, зацікавлених у результатах судового розгляду справи.

 

1.2.Даними Засадами визначаються повноваження та порядок розгляду зборами суддів питань стосовно функціонування автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до повноважень зборів суддів, визначених Положенням.

 

1.3.Правовою підставою для розроблення цих Засад є вимоги Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Положення.

 

 ІІ. Особливості здійснення автоматизованого розподілу

справ і матеріалів між суддями

 

2.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженим працівником  апарату суду, відповідальним за здійснення автоматизованого розподілу судових справ відповідно до Положення та цих Засад.

 

2.2.У суді  застосовується:

- автоматизований       розподіл судових справ одразу після реєстрації відповідної судової справи;

 - розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ;

- визначення складу суду з метою заміни судді (суддів).

 

2.3.У відповідності до пункту 2.3.3. Положення не розприділяються щодо конкретного судді судові справи, а також судові справи що надійшли :

- за чотирнадцять календарних днів, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- у дні перебування судді в нарадчій кімнаті два і більше календарних днів.

 

2.4.Коефіцієнт складності кримінальних, цивільних, адміністративних, справ про адміністративні правопорушення та інших матеріалів встановлюються згідно Додатку.

  

2.5.Визначити наступні коефіцієнти, що враховують форму участі судді в розгляді судової справи для:

суддя доповідач -1;

головуючий суддя (колегіально) -1;

головуючий суддя (одноособово) -1;

член колегії суддів - 0,5;

запасний суддя - 0,5.

 

2.6.Визначити  наступні коефіцієнти участі судді у судовій справі  при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя:

для голови суду - 0,6, а в період відсутності (у період відпустки, якщо її тривалість становить не менше 14 календарних днів; у період перебування у відрядженні, якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів; під час тимчасової  непрацездатності; у період підвищення кваліфікації) заступника голови суду - 0,5;

для заступника голови суду - 0,8, а в період відсутності (у період відпустки, якщо її тривалість становить не менше 14 календарних днів; у період перебування у відрядженні, якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів; під час тимчасової  непрацездатності; у період підвищення кваліфікації)   голови суду - 0,6;

особам, які виконують обов’язки голови суду або заступника голови суду - 0,8.

  

2.7.Під час проведення  автоматизованого та повторного автоматизованого розподілу справ виключати з наступного розподілу суддю, який був обраний автоматизованою системою  у попередньому призначенні.

 

2.8.Справи, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочий час,  вихідні  та святкові дні, розприділяються між суддями, які працюють у ці дні, відповідно до наказу голови суду або особи, яка виконує його обов’язки.

 

2.9. Розподіл судових справ із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним Законом, в тому числі і клопотань та скарг по одному кримінальному провадженню, здійснюється серед усіх слідчих суддів з урахуванням вимог пунктів 2.3.40 – 2.3.42 Положення, в тому числі і у неробочий час, святкові та вихідні дні.

 

Клопотання на стадії досудового розслідування:

1) про продовження строку тримання під вартою (стаття 199 КПК України);

2) про продовження строку дії обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 194 КПК України (частина шоста статті 194 КПК України);

3) про зміну запобіжного заходу (статті 200-201 КПК України);

4) про дозвіл на затримання з метою приводу (стаття 188 КПК України);

5) про скасування арешту майна (стаття 174 КПК України);

6) клопотання про арешт майна, яке надійшло до суду після усунення недоліків (частина третя статті 172 КПК України);

7) клопотання, які надійшли до суду після доопрацювання передаються раніше визначеному слідчому судді, а у разі відсутності раніше визначеного у кримінальному провадженню слідчого судді, такі матеріали підлягають автоматизованому розподілу.

 

2.10.Під час здійснення повноважень слідчого судді, останній не розглядає справи кримінального провадження та не може бути головуючим у кримінальному провадженні при колегіальному розгляді справи, однак може бути членом колегії.

 

2.11.У разі знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання тощо) здійснюється головою суду або особи, яка виконує його обов’язки,  згідно черговості за списком суддів, складеним в алфавітному порядку, з урахуванням даних табеля обліку робочого часу суддів, пункту 2.3.3 Положення та пункту 2.3. Засад.

 

2.12.У разі настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може бути  наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, це питання вирішується у кожному конкретному випадку рішенням зборів суддів за вмотивованим клопотанням учасників судового процесу чи головуючого судді (колегії суддів).

 

2.13.Заяви про самовідводи суддів, слідчих суддів, що заявлені на підставі ст.ст.75,81  КПК України  здійснюється між усіма суддями, в тому числі і слідчими суддями на загальних підставах.

 

2.14.Справи про адміністративні правопорушення, які надійшли до суду після дооформлення автоматизованому розподілу не підлягають і передаються в ручному режимі раніше визначеному судді. У разі відсутності судді (у випадках, передбачених пунктом 2.3.3 Положення та пунктом 2.3.Засад) , в провадженні якого перебувала справа – судова справа підлягає автоматизованому розподілу.

 

2.15.У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної  із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді тощо) розподіл  судових справ суддям, у кожному конкретному випадку визначаються рішенням зборів суддів суду.

 

2.16. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів розподіл  судових справ суддям, у кожному конкретному випадку визначаються рішенням зборів суддів суду.

 

2.17. У разі настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді справ про адміністративні правопорушення, а саме виникнення конфлікту інтересів, справа підлягає повторному розподілу за поданням цього судді на ім’я керівника апарату суду за погодженням з головою суду.

 

2.18. У разі якщо при розгляді справи в порядку цивільного, адміністративного чи кримінального судочинства, головуючим суддею видалено особу та складено адміністративний протокол за ст. 185 – 3 КУпАП за прояв неповаги до суду, й справа про притягнення цієї особи до адміністративної відповідальності за результатами автоматизованої системи документообігу суду передана на розгляд цьому ж судді, справа передається на повторний автоматизований розподіл судових справ.

ІІІ. Прикінцеві положення

 

3.1.Засади використання автоматизованої системи документообігу суду набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження рішенням зборів суддів суду.

 

3.2.Коефіцієнти складності кримінальних, цивільних, адміністративних, справ про адміністративні правопорушення та інших матеріалів встановлюються згідно Додатку та починають діяти з 01 березня 2016 року.

 

3.3.У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями)  вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

3.4.Визнати такими, що втратили чинність, протокольні рішення зборів суддів Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, які регламентували роботу автоматизованої системи документообігу суду.

Додаток

Типи та категорії справи

Коефіцієнт складності

Примітка

 

Адміністративні справи

 

 

 

Заяви про забезпечення позову,доказів

8

 

-

про забезпечення доказів

8

 

-

про забезпечення позову

8

 

-

про скасування заходів забезпечення позову

8

 

-

Інші справи

 

 

 

Перегляд

9

 

-

встановлена вироком суду, що набрав законної сили,вина судді у вчиненні злочину,внаслідок якого

10  

 

-

встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону,іншого   правового акта чи їх

9

 

-

встановлені вироком суду,що набрав законної сили,завідомо неправдиві показання свідка,завідомо не

9

 

-

істотні для справи обставини,що не були і не могли бути відомі особі,яка звертається із  заявою,

9

 

-

скасування судового рішення,яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали

9

 

 

Справи зі спорів з відносин публічної служби,зокрема справи щодо:

9

 

-

звільнення з публічної служби

10

 

-

прийняття громадян на публічну службу

9

 

-

проходження служби

9

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки,зокрема зі спорів щодо:

 

 

-

біженців

9

 

-

витворення з України іноземців або осіб без громадянства

8

 

-

дозвільної системи,застосування заходів фізичного впливу,спеціальних засобів і вогнепальної зброї

10

 

-

дорожнього руху;транспорту та перевезення пасажирів

8

 

-

дорожнього руху

8

 

-

транспорту та перевезення пасажирів

8

 

-

обмеження  здійснення грального бізнесу,в тому числі:

9

 

 

спорів за участю податкових органів

10

 

 

охорони здоров'я

9

 

-

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

9

 

 

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

9

 

 

реєстрації актів цивільного стану,крім громадянства

9

 

 

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

9

 

-

проведення зборів,мітингів,походів і демонстрацій,протидії діяльності товариств,установ,інших

9

 

 

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

9

 

 

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

9

 

-

цивільного захисту;охорони праці

10

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах, зокрема зі спорів щодо:

9

 

-

виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,місцевих рад,сільських,селищних

10

 

 

висування та реєстрації кандидатів

10

 

 

оскарження результатів виборів

10

 

 

проведення передвиборчої агітації

10

 

 

уточнення списків виборців

8

 

 

формування складу виборчих комісій

9

 

-

виборів народних депутатів України,у тому числі:

10

 

 

висування та реєстрації кандидатів

10

 

 

оскарження результатів виборів

10

 

 

проведення передвиборної агітації

10

 

 

уточнення списку виборців

9

 

 

формування складу виборчих комісій

10

 

-

виборів Президента  України у тому числі:

10

 

 

висування та реєстрації кандидатів

10

 

 

оскарження результатів виборів

10

 

 

проведення передвиборної агітації

10

 

 

уточнення списку виборців

9

 

 

формування складу виборчих комісій

10

 

-

всеукраїнського та місцевого референдумів,у тому числі:

9

 

 

ініціювання та призначення референдуму

9

 

 

оскарження результатів референдуму

9

 

 

проведення агітації під час ініціювання та підготовки референдуму

9

 

 

уточнення списків виборців

9

 

 

формування складу комісій із референдуму

9

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи,а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

10

 

 

забезпечення прав на свободу об'єднання у політичні  партії  та  громадські  організації,  на свободу  думки і слова

10

 

 

забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання

10

 

 

забезпечення права на участь в управлінні державними справа,справами територіальної громади

10

 

 

забезпечення права особи до органів державної влади,органів місцевого самоврядування

10

 

 

статусу депутатів представницьких органів влади,організації діяльності цих органів

10

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері

10

 

-

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ( в тому числі прав на земельні ділянки)

10

 

 

землеустрою,державної експертизи землевпорядної документації;регулювання земельних відносин, у тому числі:

9

 

 

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

9

 

 

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

9

 

 

містобудування;планування і забудови  території;архітектурної діяльності

9

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції,зокрема у сфері

9

 

 

адвокатури;

9

 

 

виконавчої служби та виконавчого провадження

9

 

 

нотаріату

9

 

 

прокуратури

9

 

 

судоустрою

10

 

 

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища,зокрема зі спорів щодо:

9

 

 

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

9

 

 

особливої охорони природних територій та об’єктів ,визначених законом

9

 

 

спостереження, прогнозування та обліку в галузі довкілля; екологічної експертизи

9

 

 

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки,зокрема зі спорів щодо:

10

 

 

державного регулювання інноваційної діяльності

10

 

 

державного регулювання цін і тарифів

10

 

 

захисту економічної конкуренції

10

 

 

митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

10

 

 

звернення Державної митної служби та її органів

10

 

 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

10

 

 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

10

 

 

організації господарської діяльності,у тому числі

10

 

 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

10

 

 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та інше

10

 

 

охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності

10

 

 

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

10

 

 

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

10

 

 

житлово-комунального господарства;теплопостачання;питного водопостачання

10

 

 

телекомунікацій ;радіочастотного ресурсу;поштового зв'язку

 

 

 

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

10

 

 

Справи зі спорів з приводу  реалізації державної політики у сфері освіти,науки,культури та спорту

9

 

 

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, зокрема зі спорів щодо:

10

 

 

адміністрування окремих податків,зборів та обов’язкових платежів, у тому числі:

10

 

 

акцизного збору,що адмініструється митними органами

10

 

 

акцизного збору, що адмініструється органами державної податкової служби

10

 

 

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

10

 

 

єдиного податку із суб’єктів малого підприємництва

10

 

 

збору за забруднення навколишнього природного середовища

10

 

 

мита

10

 

 

місцевих податків і зборі (обов’язкових платежів)

9

 

 

плати за землю

9

 

 

плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

9

 

 

податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів

9

 

 

податку з доходів фізичних осіб

9

 

 

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість), що адмініструється органами державної податкової служби

9

 

 

податку на додану вартість,що адмініструється митними органами

9

 

 

податку на прибуток підприємств

9

 

 

рентних платежів

9

 

-

реалізації загальних засад оподаткування; погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами, у тому числі:

9

 

 

звернення податкових органів щодо застосування адміністративного арешту та продовження строку арешту активів платників податків

9

 

 

звернення податкових органів щодо застосування штрафних санкцій (штрафів) за відчуження активів, які перебувають у податковій  заставі, із порушенням закону

9

 

 

звернення податкових  органів щодо стягнення податкової заборгованості

9

 

 

контролю за додержанням податкового законодавства

9

 

 

списання (розстрочення)податкового боргу

9

 

-

справи за зверненням податкових органів щодо

9

 

 

припинення юридичної особи(припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця)

9

 

 

стягнення коштів,отриманих без установлених законом підстав

9

 

 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо

9

 

-

зайнятості населення(крім зайнятості інвалідів);забезпечення громадян житлом,у тому числі:

9

 

 

забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;  забезпечення житлом громадян, які мають право отримання соціального житла

9

 

 

зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

9

 

-

збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

9

 

-

призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі:

9

 

 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби)

9

 

 

загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

9

 

 

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

9

 

 

загальнообов’язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням

9

 

-

соціального захисту;соціального захисту та зайнятості  інвалідів;соціальних послуг,у тому числі;

9

 

 

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9

 

 

соціального захисту дітей війни

9

 

 

соціального захисту сімей із дітьми

9

 

 

соціального захисту та зайнятості інвалідів

9

 

-

справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики,зокрема зі спорів у сфері:

9

 

 

бюджетної системи та бюджетного процесу;державного боргу

9

 

-

валютного регулювання і валютного  контролю, у тому числі:

9

 

 

спорів за участю податкових органів

9

 

-

грошового обігу та розрахунків, утому числі:

9

 

 

спорів за участю  податкових органів

9

 

-

державного регулювання ринків фінансових послуг,у тому числі:

9

 

 

операцій із цінними паперами

9

 

 

ринків банківських послуг

9

 

 

ринків інвестиційних послуг;спеціальних (вільних)економічних зон

9

 

 

ринків страхових послуг

9

 

 

Кримінальні справи

 

 

-

Злочини у сфері господарської діяльності(усього),з них

9

 

 

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пресилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних парерів чи білетів державної лотере

7

 

 

Виготовлення,збут та використання підроблених недержавних цінних паперів

7

 

 

Видання нормативно-правових актів,що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону

10

 

 

Випуск або реалізація недоброякісної продукції

7

 

 

Доведення до банкрутства

9

 

 

Зайняття забороненими видами господарської діяльності

8

 

 

Контрабанда

9

 

 

Легалізація(відмивання)доходів,одержаних злочинним шляхом

10

 

 

Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного,комунального майна або підприємства та їх подальшого використання

8

 

 

Незаконна приватизація державного,комунального майна

8

 

 

Незаконне виготовлення,збут або використання державного пробірного клейма

8

 

 

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

8

 

 

Незаконне виготовлення,підроблення,використання або збут незаконно виготовлених,одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок

8

 

 

Незаконне використання знака для товарів і послуг,фірмового найменування,кваліфікованого зазначення походження товару

7

 

 

Незаконне використання інсайдерської інформації

7

 

 

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

7

 

 

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей,що становлять комерційну або банківську таємницю

7

 

 

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва

8

 

 

Незаконні дії з документами на  переказ,платіжними картками та іншими засобами доступу  до банківських рахунків,обладнанням для їх виготовлення.

8

 

 

Незаконні дії у разі банкрутства

9

 

 

Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

8

 

 

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

10

 

 

Обман покупців та  замовників

8

 

 

Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів

7

 

 

Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків

9

 

 

Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів

7

 

 

Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг

9

 

 

Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

9

 

 

Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

8

 

 

Примушування до антикорупційних згоджених дій

7

 

 

Приховування інформації про діяльність емітента

7

 

 

Приховування стійкої фінансової неспроможності

9

 

 

Протидія законній господарській діяльності

9

 

 

Розголошення комерційної або банківської таємниці

7

 

 

Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску

8

 

 

Умисне порушення вимог  законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму

10

 

 

Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

8

 

 

Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

9

 

 

Ухилення від сплати податків,зборів,інших обов'язкових платежів

10

 

 

Фальсифікація засобів вимірювання

7

 

 

Фіктивне банкрутство

9

 

 

Фіктивне підприємництво

9

 

 

Шахрайство з фінансовими ресурсами

10

 

 

Злочини проти авторитету органів

 

 

-

Злочини проти авторитету органів державної влади,органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (всього) з них:

10

 

 

Викрадення,привласнення,вимагання документів,штампів,печаток,заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження

10

 

 

Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу,працівника державної виконавчої служби

10

 

 

Втручання в діяльність державного діяча

10

 

 

Захоплення державних або громадських будівель чи споруд

10

 

 

Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника

10

 

 

Наруга над державними символами

10

 

 

Незаконне перешкоджання організації або проведення зборів,мітингів,походів і демонстрацій

10

 

 

Незаконне підняття Державного прапора України на річковому або морському судні

10

 

 

Незаконне придбання,збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації

10

 

 

Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства,установи чи організації

10

 

 

Опір представникові влади,представникові правоохоронного органу,державному виконавцю,члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві

10

 

 

Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради

10

 

 

Підроблення документів,печаток,штампів та бланків,а також збут чи використання підроблених документів,печаток,штампів

10

 

 

Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча

10

 

 

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

10

 

 

Погроза  або насильство щодо службової особи чи громадянина,який виконує громадський обов'язок

10

 

 

Посягання на життя працівника правоохоронного органу,члена громадського формування з охорони  громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця

10

 

 

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань

10

 

 

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової справи

10

 

 

Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу

10

 

 

Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина,який виконує громадський обов’язок

10

 

 

Умисне пошкодження лінії зв’язку

10

 

-

Злочини проти безпеки виробництва

 

 

 

Порушення вимог законодавства про охорону праці

8

 

 

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах

9

 

 

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

9

 

 

Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки

9

 

 

Порушення правил,що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель  і споруд

9

 

-

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), з них

7

 

 

Блокування транспортних комунікацій, а також  захоплення транспортного підприємства

7

 

 

Випуск в експлуатацію технічно  несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації

7

 

 

Знищення,підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу

7

 

 

Незаконне заволодіння транспортним засобом

8

 

 

Ненадання допомоги судну то особам, що зазнали лиха

7

 

 

Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден

7

 

 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

9

 

 

Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного,водного чи повітряного транспорту

9

 

 

Порушення правил використання повітряного простору

9

 

 

Порушення правил повітряних перельотів

7

 

 

Порушення правил,норм і стандартів,що стосуються убезпечення дорожнього руху

7

 

 

Порушення чинних на транспорті правил

7

 

 

Пошкодження об’єктів магістральних нафто- ,газо- та нафтопродуктів

7

 

 

Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів

7

 

 

Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків

7

 

 

Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда

7

 

 

Угон або захоплення залізничного рухомого складу,повітряного,морського чи річкового судна

7

 

-

Злочини проти виборчих,трудових та інших  особистих прав і свобод людини і громадянина(усього) з них

8

 

 

Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз

7

 

 

Грубе порушення законодавства про працю

8

 

 

Грубе порушення угоди про працю

7

 

 

Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або зо особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

7

 

 

Зловживання опікунськими правами

7

 

 

Невиплата заробітної плати,стипендії,пенсії чи інших установлених законом виплат

7

 

 

Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

7

 

 

Незаконне утримання,осквернення або знищення релігійних святинь

7

 

 

Незаконні дії щодо усиновлення(удочеріння)

7

 

 

Перешкоджання законній діяльності професійних спілок,політичних партій,громадських організацій

6

 

 

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

7

 

 

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі,роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

7

 

 

Перешкоджання здійсненню релігійного обряду

7

 

 

Порушення авторського права і суміжних прав

7

 

 

Порушення законодавства про референдум

7

 

 

Порушення недоторканості житла

7

 

 

Порушення недоторканості приватного життя

7

 

 

Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата,політичної партії(блоку)

7

 

 

Порушення прав на винахід,корисну модель,промисловий зразок,топографію інтегральної мікросхеми,сорт рослин,раціоналізаторську  пропозицію

7

 

 

Порушення прав на безоплатну медичну допомогу

8

 

 

Порушення прав на отримання освіти

7

 

 

Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової,національної належності або ставлення до релігії

7

 

 

Порушення таємниці голосування

7

 

 

Порушення таємниці листування,телефонних розмов,телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп'ютер

6

 

 

Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи використання релігійних обрядів

7

 

 

Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків

7

 

 

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку

7

 

 

Розголошення таємниці усиновлення  (удочеріння)

7

 

 

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей

 

 

 

Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків

7

 

 

Фальсифікація виборчих документів,документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування підсумків голосування ,надання неправдивих відомостей до органу  державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців

7

 

-

Злочини проти власності(усього),з них

7

 

 

Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання

7

 

 

Вимагання

7

 

 

Грабіж

8

 

 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

8

 

 

Крадіжка

7

 

 

Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї

5

 

 

Незаконне знищення або пошкодження майна

5

 

 

Погроза знищення майна

4

 

 

Порушення обов’язків щодо охорони майна

5

 

 

Привласнення,розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

8

 

 

Придбання,отримання,зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом

5

 

 

Розбій

9

 

 

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво

5

 

 

Умисне знищення або пошкодження майна

5

 

 

Шахрайство

8

 

-

Злочини проти волі,честі та гідності особи (усього),з них

9

 

 

Використання малолітньої дитини  для заняття жебрацтвом

9

 

 

Експлуатація дітей

10

 

 

Захоплення заручників

9

 

 

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

8

 

 

Незаконне поміщення в психіатричний заклад

9

 

 

Підміна дитини

9

 

 

Торгівля людьми або інша незаконно угода щодо людини

9

 

-

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)(усього) з них

8

 

 

Бездіяльність військової влади

9

 

 

Викрадення,привласнення,вимагання військовослужбовцем зброї,бойових припасів,вибух.або ін.бойових речовин,зас.пересування військ та спецтехніки  чи іншого військового майна

8

 

 

Втрата військового майна

9

 

 

Добровільна здача в полон

9

 

 

Залишення гинучого військового корабля

9

 

 

Здача або залишення ворогові засобів ведення війни

9

 

 

Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем

9

 

 

Злочинні дії військовослужбовця,який перебуває у полоні

9

 

 

Мародерство

9

 

 

Насильство над населенням у районі воєнних дій

9

 

 

Невиконання  наказу

8

 

 

Недбале ставлення до військової служби

8

 

 

Незаконне використання символіки Червоного Хреста,Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними

8

 

 

Необережне знищення або пошкодження військового майна

9

 

 

Непокора

8

 

 

Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків

9

 

 

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень

10

 

 

Погане поводження з військовополоненими

9

 

 

Погроза або насильство щодо начальника

8

 

 

Порушення правил водіння або експлуатації машин

8

 

 

Порушення правил кораблеводіння

9

 

 

Порушення правил несення бойового чергування

9

 

 

Порушення правил несення прикордонної служби

9

 

 

Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для  оточення

8

 

 

Порушення правил польотів або підготовки до них

9

 

 

Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання

9

 

 

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності підлеглості

8

 

 

Порушення статутних правил внутрішньої служби

9

 

 

Розголошення відомостей військового  характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів ,що містять такі відомості

9

 

 

Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю

9

 

 

Умисне знищення або пошкодження військового майна

9

 

-

Ухилення від військової служби (усі види )з них

9

 

 

Дезертирство

10

 

 

Самовільне залишення військової частини або місця служби

7

 

 

Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом

10

 

-

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), з них

8

 

 

Ввезення,виготовлення або розповсюдження творів,що пропагують культ  насильства і жорстокості

6

 

 

Ввезення,виготовлення,збут і розповсюдження порнографічних предметів

5

 

 

Втягнення неповнолітніх у  злочинну діяльність

10

 

 

Групове порушення громадського порядку

9

 

 

Жорстоке поводження з тваринами

6

 

 

Заклики до вчинення дій,що загрожують громадському порядку

6

 

 

Знищення,пошкодження або приховування документів чи національних документів Національного Архівного   Фонду 

5

 

 

Масові заворушення

8

 

 

Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого

6

 

 

Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення., руйнування

5

 

 

Створення або утримання місць розпусти і звідництво

6

 

 

Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією

6

 

 

Хуліганство

8

 

 

Злочини проти громадської безпеки (усього), з них

9

 

 

Бандитизм

10

 

 

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин

9

 

 

Втягнення у вчинення терористичного акту

10

 

 

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів

6

 

 

Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення

8

 

 

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів

7

 

 

Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини

6

 

 

Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний

9

 

 

Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин

6

 

 

Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами

8

 

 

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

8

 

 

Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали

7

 

 

Порушення вимог режиму радіаційної безпеки

6

 

 

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

9

 

 

Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними

7

 

 

Публічні заклики до вчинення терористичного акту

9

 

 

Сприяння вчиненню терористичного акту

10

 

 

Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності

10

 

 

Створення злочинної організації

10

 

 

Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

9

 

 

Створення терористичної групи чи терористичної організації

10

 

 

Терористичний акт

10

 

 

Фінансування тероризму

10

 

 

Злочини проти довкілля

 

 

 

Безгосподарське використання земель

7

 

 

Забруднення або псування земель

8

 

 

Забруднення атмосферного повітря

8

 

 

Забруднення моря

6

 

 

Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу

8

 

 

Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення

10

 

 

Незаконна порубка лісу

10

 

 

Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

7

 

 

Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах

7

 

 

Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

9

 

 

Незаконне полювання

9

 

 

Порушення ветеринарних правил

6

 

 

Порушення законодавства про захист рослин

9

 

 

Порушення законодавства про континентальний шельф України

8

 

 

Порушення правил екологічної безпеки

10

 

 

Порушення правил охорони або використання надр

7

 

 

Порушення правил охорони вод

8

 

 

Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

8

 

 

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

7

 

 

Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

6

 

 

Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-з

6

 

 

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого

10

 

 

Вбивство через необережність

10

 

 

Доведення до самогубства

10

 

 

Залишення в небезпеці

8

 

 

Зараження венеричною хворобою

7

 

 

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

7

 

 

Катування

10

 

 

Насильницьке донорство

10

 

 

Незаконна лікувальна діяльність

7

 

 

Незаконне проведення аборту

7

 

 

Незаконне проведення дослідів над людиною

7

 

 

Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані

7

 

 

Ненадання допомоги хворому медичним працівником

8

 

 

Неналежне виконання обов'язків Щодо охорони життя та здоров'я дітей

8

 

 

Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником

8

 

 

Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту

7

 

 

Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження

8

 

 

Побої і мордування

6

 

 

Погроза вбивством

8

 

 

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини

10

 

 

Порушення прав пацієнта

7

 

 

Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту

7

 

 

Умисне вбивство

10

 

 

Умисне вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини

9

 

 

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця

10

 

 

Умисне вбивство, вчинене б стані сильного душевного хвилювання

10

 

 

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця

9

 

 

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

9

 

 

Умисне тяжке тілесне ушкодження

10

 

 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання

9

 

 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

10

 

 

Геноцид

10

 

 

Екоцид

10

 

 

Застосування зброї масового знищення

10

 

 

Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист

10

 

 

Найманство

8

 

 

Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала

10

 

 

Піратство

10

 

 

Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни

10

 

 

Порушення законів та звичаїв війни

10

 

 

Посягання на життя представника іноземної держави

10

 

 

Пропаганда війни

10

 

 

Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення

10

 

 

Злочини проти основ національної безпеки України

10

 

 

Державна зрада

10

 

 

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держи...

10

 

 

Посягання на життя державного чи громадського діяча

10