flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 16.01.2017 року №1

Затверджено рішенням зборів суддів

Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

від 29 січня 2016 року  № 1


Засади використання

автоматизованої системи документообігу Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області

із змінами, внесеними

рішенням зборів суддів суду

від 08 лютого 2016 року № 2,

від 04 квітня 2016 року № 3,

від 29.09.2016 року № 9,

від 22.11.2016 року № 11,

від 16.01.2017 № 1

 

I. Загальні положення

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі – Засади) розроблені на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням  Ради суддів України від 02.04.2015 року № 25 (із змінами) (далі - Положення), та визначають особливості функціонування автоматизованої системи документообігу Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (далі - суд) та особливості розподілу судових справ між суддями, засади формування колегій суддів, порядок розподілу судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді, а також повторного автоматизованого розподілу справ між суддями з унеможливленням впливу на їх формування осіб, зацікавлених у результатах судового розгляду справи.

 

1.2.Даними Засадами визначаються повноваження та порядок розгляду зборами суддів питань стосовно функціонування автоматизованої системи документообігу суду, відповідно до повноважень зборів суддів, визначених Положенням.

 

1.3.Правовою підставою для розроблення цих Засад є вимоги Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Положення.

 

 

ІІ. Особливості здійснення автоматизованого розподілу

справ і матеріалів між суддями

 

2.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженим працівником  апарату суду, відповідальним за здійснення автоматизованого розподілу судових справ відповідно до Положення та цих Засад.

 

2.2.У суді  застосовується:

- автоматизований       розподіл судових справ одразу після реєстрації відповідної судової справи;

 - розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ;

- визначення складу суду з метою заміни судді (суддів).

 

2.3.У відповідності до пункту 2.3.3. Положення не розприділяються щодо конкретного судді судові справи, а також судові справи що надійшли :

- за чотирнадцять календарних днів, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- у дні перебування судді в нарадчій кімнаті два і більше календарних днів.

 

2.4.Коефіцієнт складності кримінальних, цивільних, адміністративних, справ про адміністративні правопорушення та інших матеріалів встановлюються згідно Додатку.

  

2.5.Визначити наступні коефіцієнти, що враховують форму участі судді в розгляді судової справи для:

суддя доповідач -1;

головуючий суддя (колегіально) -1;

головуючий суддя (одноособово) -1;

член колегії суддів - 0,5;

запасний суддя - 0,5.

 

2.6.Визначити  наступні коефіцієнти участі судді у судовій справі  при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя:

для голови суду - 0,6, а в період відсутності (у період відпустки, якщо її тривалість становить не менше 14 календарних днів; у період перебування у відрядженні, якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів; під час тимчасової  непрацездатності; у період підвищення кваліфікації) заступника голови суду - 0,5;

для заступника голови суду - 0,8, а в період відсутності (у період відпустки, якщо її тривалість становить не менше 14 календарних днів; у період перебування у відрядженні, якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів; під час тимчасової  непрацездатності; у період підвищення кваліфікації)   голови суду - 0,6;

особам, які виконують обов’язки голови суду або заступника голови суду - 0,8.

  

2.7.Під час проведення  автоматизованого та повторного автоматизованого розподілу справ виключати з наступного розподілу суддю, який був обраний автоматизованою системою  у попередньому призначенні.

 

2.8.Справи, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочий час,  вихідні  та святкові дні, розприділяються між суддями, які працюють у ці дні, відповідно до наказу голови суду або особи, яка виконує його обов’язки.

 

2.9. Розподіл судових справ із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним Законом, в тому числі і клопотань та скарг по одному кримінальному провадженню, здійснюється серед усіх слідчих суддів з урахуванням вимог пунктів 2.3.40 – 2.3.42 Положення, в тому числі і у неробочий час, святкові та вихідні дні.

 

Клопотання на стадії досудового розслідування:

1) про продовження строку тримання під вартою (стаття 199 КПК України);

2) про продовження строку дії обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 194 КПК України (частина шоста статті 194 КПК України);

3) про зміну запобіжного заходу (статті 200-201 КПК України);

4) про дозвіл на затримання з метою приводу (стаття 188 КПК України);

5) про скасування арешту майна (стаття 174 КПК України);

6) клопотання про арешт майна, яке надійшло до суду після усунення недоліків (частина третя статті 172 КПК України);

7) клопотання, які надійшли до суду після доопрацювання передаються раніше визначеному слідчому судді, а у разі відсутності раніше визначеного у кримінальному провадженню слідчого судді, такі матеріали підлягають автоматизованому розподілу.

 

2.10.Під час здійснення повноважень слідчого судді, останній не розглядає справи кримінального провадження та не може бути головуючим у кримінальному провадженні при колегіальному розгляді справи, однак може бути членом колегії.

 

2.11.У разі знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання тощо) здійснюється головою суду або особи, яка виконує його обов’язки,  згідно черговості за списком суддів, складеним в алфавітному порядку, з урахуванням даних табеля обліку робочого часу суддів, пункту 2.3.3 Положення та пункту 2.3. Засад.

 

2.12.У разі настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може бути  наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, це питання вирішується у кожному конкретному випадку рішенням зборів суддів за вмотивованим клопотанням учасників судового процесу чи головуючого судді (колегії суддів).

 

2.13.Заяви про самовідводи суддів, слідчих суддів, що заявлені на підставі ст.ст.75,81  КПК України  здійснюється між усіма суддями, в тому числі і слідчими суддями на загальних підставах.

 

2.14.Справи про адміністративні правопорушення, які надійшли до суду після дооформлення автоматизованому розподілу не підлягають і передаються в ручному режимі раніше визначеному судді. У разі відсутності судді (у випадках, передбачених пунктом 2.3.3 Положення та пунктом 2.3.Засад) , в провадженні якого перебувала справа – судова справа підлягає автоматизованому розподілу.

 

2.15.У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної  із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді тощо) розподіл  судових справ суддям, у кожному конкретному випадку визначаються рішенням зборів суддів суду.

 

2.16. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів розподіл  судових справ суддям, у кожному конкретному випадку визначаються рішенням зборів суддів суду.

 

2.17. У разі настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді справ про адміністративні правопорушення, а саме виникнення конфлікту інтересів, справа підлягає повторному розподілу за поданням цього судді на ім’я керівника апарату суду за погодженням з головою суду.

 

2.18. У разі якщо при розгляді справи в порядку цивільного, адміністративного чи кримінального судочинства, головуючим суддею видалено особу та складено адміністративний протокол за ст. 185 – 3 КУпАП за прояв неповаги до суду, й справа про притягнення цієї особи до адміністративної відповідальності за результатами автоматизованої системи документообігу суду передана на розгляд цьому ж судді, справа передається на повторний автоматизований розподіл судових справ.

ІІІ. Прикінцеві положення

 

3.1.Засади використання автоматизованої системи документообігу суду набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження рішенням зборів суддів суду.

 

3.2.Коефіцієнти складності справ за категоріями у Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області встановлюються згідно Додатку та починають діяти з 16 січня 2017 року.

 

3.3.У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями)  вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

3.4.Визнати такими, що втратили чинність, протокольні рішення зборів суддів Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, які регламентували роботу автоматизованої системи документообігу суду.

 

Додаток

Коефіцієнти складності справ за категоріями

у Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області

 

Типи та категорії справи

Коефіцієнт складності

справи

Примітка

 

Адміністративні справи

 

 

 

Заяви про забезпечення позову, доказів

0,10

 

 

Інші справи

2,00

 

 

Перегляд постанови (ухвали) за нововиявленими обставинами

0,25

 

 

Справи зі спорів з відносин публічної служби

2,73

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки

0,48

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах 

0,60

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи,а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів

1,05

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері

2,48

 

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції

0,51

 

 

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища

0,74

 

 

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки

0,92

 

 

Справи зі спорів з приводу  реалізації державної політики у сфері освіти,науки,культури та спорту

0,57

 

 

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог

0,78

 

 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо:

1,13

 

 

зайнятості населення(крім зайнятості інвалідів);забезпечення громадян житлом

1,09

 

 

збору та обліку страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1,76

 

 

призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування

0,55

 

 

соціального захисту;соціального захисту та зайнятості  інвалідів;соціальних послуг, у тому числі:

0,50

 

 

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0,63

 

 

соціального захисту дітей війни

0,45

 

 

соціального захисту сімей із дітьми

0,30

 

 

соціального захисту та зайнятості інвалідів

0,64

 

 

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики

0,78

 

 

Виборча справа

2,50

 

 

Кримінальні справи

 

 

 

Злочини у сфері господарської діяльності

4,10

 

 

Злочини проти авторитету органів державної влади,органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян  

2,86

 

 

Злочини проти безпеки виробництва

2,89

 

 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту  

2,62

 

 

Злочини проти виборчих,трудових та інших  особистих прав і свобод людини і громадянина  

1,39

 

 

Злочини проти власності(усього),з них

2,36

 

 

Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання

2,50

 

 

Вимагання

2,76

 

 

Грабіж

2,30

 

 

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

2,00

 

 

Крадіжка

1,55

 

 

Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї

1,50

 

 

Необережне знищення або пошкодження майна

1,00

 

 

Погроза знищення майна

1,00

 

 

Порушення обов’язків щодо охорони майна

1,50

 

 

Привласнення,розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

4,36

 

 

Придбання,отримання,зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом

2,00

 

 

Розбій

4,06

 

 

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво

2,00

 

 

Умисне знищення або пошкодження майна

2,00

 

 

Шахрайство

3,01

 

 

Злочини проти волі,честі та гідності особи

2,95

 

 

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

2,47

 

 

Злочини проти громадського порядку та моральності  

1,78

 

 

Злочини проти громадської безпеки  

0,90

 

 

Злочини проти довкілля

1,47

 

 

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого

3,43

 

 

Умисне вбивство

5,31

 

 

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

4,00

 

 

Злочини проти основ національної безпеки України

4,50

 

 

Злочини проти правосуддя  

1,25

 

 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них

4,03

 

 

Зґвалтування

4,26

 

 

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом

4,00

 

 

Примушування до вступу в статевий зв'язок

4,00

 

 

Розбещення неповнолітніх

4,50

 

 

Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості

4,50

 

 

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

3,01

 

 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

2,86

 

 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів  

2,93

 

 

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації  

1,18

 

 

Злочини у сфері службової діяльності  

4,46

 

 

Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності

4,46

 

 

 

Інші злочини

4,00

 

 

Побої і мордування

1,50

 

 

Самоправство

1,00

 

 

Умисне легке тілесне ушкодження

1,50

 

 

Інші справи

 

 

 

справа в порядку надання міжнародної правової допомоги

0,61

 

 

справа про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

0,50

 

 

справа щодо виконання судових доручень

0,10

 

 

справи про злочини, вчинені у складі злочинної організації

4,00

 

 

справи про злочини, вчинені у складі організованої групи

4,50

 

 

справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

0,25

 

 

справи щодо неповнолітніх

3,00

 

 

справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого

0,51

 

 

Невідкладні судові розгляди

 

 

 

В порядку КАС України

 

 

 

Адміністративні справи щодо виконання судових доручень

0,10

 

 

Адміністративні справи щодо розгляду заяв про відновлення втраченого судового провадження

0,50

 

 

Справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у адміністративних справах

0,13

 

 

В порядку КПК України

 

 

 

Подання про обрання, зміну запобіжного заходу та продовження строків тримання під вартою

0,21

 

 

Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, надання дозволу на проведення ревізії

0,21

 

 

Скарги на Постанови про відмову в порушенні кримінальної справи та про закриття кримінальної справи

0,89

 

 

Скарги на постанови про порушення кримінальної справи

0,89

 

 

Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах

0,14

 

 

Справи про звільнення осіб від кримінальної відповідальності

0,13

 

 

Справи про примусове застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру

0,56

 

 

В порядку ЦПК України

 

 

 

Заяви про відновлення втраченого судового провадження

0,50

 

 

Заяви про забезпечення позову, доказів у цивільних справах до подання позовної заяви

0,20

 

 

Заяви про перегляд заочного рішення

0,31

 

 

Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

0,43

 

 

Справи щодо розгляду клопотань, заяв, подань у порядку виконання судового рішення

0,13

 

 

Справи щодо розгляду цивільних справ щодо виконання судових доручень

0,10

 

 

Справи в порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення

 

0,13

 

 

Слідчий суддя - КПК 2017

 

 

 

Розгляд справ за поданнями правоохоронних органів

0,21

 

 

Розгляд скарг на дії і рішення правоохоронних органів

0,89

 

 

Розгляд заяв про відвід (самовідвід)

0,50

 

 

Інші справи

0,21

 

 

Цивільні справи

 

 

 

Заява про забезпечення позову,доказів

0,20

 

 

Наказне провадження

 

 

 

Розгляд  заяв про скасування судового наказу

0,05

 

 

Розгляд прийнятих заяв про видачу судового наказу

 

 

 

Розгляд прийнятих заяв про видачу судового наказу на вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку

0,05

 

 

Розгляд прийнятих заяв про видачу судового наказу  на вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

0,09

 

 

Розгляд прийнятих заяв про видачу судового наказу  на вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі

0,05

 

 

Розгляд прийнятих заяв про видачу судового наказу  на іншу  вимогу

0,05

 

 

Окреме провадження

 

 

 

Інші справи

0,10

 

 

Справи про визнання спадщини відумерлою

0,48

 

 

Справи про визнання фізичної особи  безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

0,52

 

 

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

0,46

 

 

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

0,89

 

 

Справи про встановлення фактів,що мають юридичне значення

0,53

 

 

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної  дієздатності

0,98

 

 

Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку

0,48

 

 

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, з них:

 

0,57

 

 

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи про визнання фізичної особи недієздатною

0,57

 

 

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

0,94

 

 

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи про поновлення цивільної дієздатності 

0,94

 

 

Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

0,50

 

 

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

0,72

 

 

Справи про розкриття банком інформації,яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

0,55

 

 

Справи про усиновлення

0,48

 

 

Справи, що виникають із сімейних правовідносин

0,34

 

 

Справи,що виникають із сімейних правовідносин встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя

0,81

 

 

Справи,що виникають із сімейних правовідносин надання права на шлюб

0,79

 

 

Справи,що виникають із сімейних правовідносин поновлення шлюбу після його розірвання

0,56

 

 

Справи,що виникають із сімейних правовідносин розірвання шлюбу за заявою подружжя,яке має дітей

0,34

 

 

Перегляд постанови(ухвали) за нововиявленими обставинами

0,25

 

 

Позовне провадження

 

 

 

Звільнення майна з-під арешту(виключення майна з опису)

0,92

 

 

Інші справи позовного провадження

1,00

 

 

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб (усього),з них

1,01

 

 

Спори про захист честі,гідності та ділової репутації до засобів масової інформації

3,47

 

 

Спори про недоговірні зобов’язання

1,30

 

 

Спори про відшкодування шкоди

1,32

 

 

Спори про відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення злочину

0,84

 

 

Спори про відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів,робіт (послуг)

2,62

 

 

Спори про відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи

2,96

 

 

Спори про відшкодування шкоди завданої майну фізичних або юридичних осіб

1,58

 

 

Спори про відшкодування шкоди завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

0,92

 

 

Спори про відшкодування шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу  дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

1,43

 

 

Спори про право власності та інші речові права

1,43

 

 

Спори  про право власності та інші речові права на чуже майно

1,43

 

 

Спори про право власності та інші речові права про державну власність

1,43

 

 

Спори про право власності та інші речові права про комунальну власність

1,45

 

 

Спори про право власності та інші речові права про приватну власність

1,62

 

 

Спори про право інтелектуальної власності

1,95

 

 

Спори про спадкове право

0,92

 

 

Спори, пов’язані із застосуванням Закону України

«Про захист прав споживачів»

0,99

 

 

Спори, що виникають із договорів

0,62

 

 

Спори, що виникають із договорів дарування

1,63

 

 

Спори, що виникають із договорів довічного утримання

2,82

 

 

Спори, що виникають із договорів купівлі-продажу

1,11

 

 

Спори, що виникають із договорів надання послуг

0,62

 

 

Спори, що виникають із договорів найму(оренди)

0,78

 

 

Спори, що виникають із договорів підряду

1,32

 

 

Спори, що виникають із договорів позики,кредиту,банківського вкладу

0,80

 

 

Спори,що виникають із договорів страхування

0,74

 

 

Спори, що виникають із житлових правовідносин

1,49

 

 

Спори, що виникають із житлових правовідносин про визнання особи, що втратила право  користування жилим приміщення

0,81

 

 

Спори, що виникають із житлових правовідносин про виселення

1,69

 

 

Спори, що виникають із житлових правовідносин про стягнення плати за користування житлом

1,33

 

 

Спори, що виникають із земельних правовідносин

1,36

 

 

Спори, що виникають із сімейних правовідносин

1,35

 

 

Спори, що виникають із сімейних правовідносин про встановлення батьківства або материнства

2,01

 

 

Спори, що виникають із сімейних правовідносин про позбавлення батьківських прав

1,07

 

 

Спори, що виникають із сімейних правовідносин про розірвання шлюбу

0,46

 

 

Спори, що виникають із сімейних правовідносин про стягнення  аліментів

0,52

 

 

Спори, що виникають із трудових правовідносин

1,15

 

 

Спори, що виникають із трудових правовідносин про виплату заробітної плати

0,86

 

 

Спори, що виникають із трудових правовідносин про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками підприємству,установі,організації

1,50

 

 

Спори, що виникають із трудових правовідносин про поновлення на роботі

2,78

 

 

Розгляд клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

0,61

 

 

Справи про адміністративні правопорушення

0,12

 

 

Корупційні адміністративні правопорушення

2,16