flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 

Калуський міськрайонний суд

Івано-Франківської області

 


Оцінка Якості Роботи суду:

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 

 

 

-=2013=-

ЗМІСТ

 

I. Вступ: стандарти, критерії та методи

3

II. Загальна інформація про суд 

5

III. Організація дослідження

7

IV. Виконання дослідження, результати, аналіз та висновки

8

IV. 1. Модуль «Судове адміністрування»

8

IV. 2. Модуль «Своєчасність судового розгляду»

27

V.  Статистична інформація та показники

30

VI. Узагальнена інформація та аналіз даних оцінювання

32

VII. Висновки та рекомендації

33

 


 

I.       Вступ

Ця частина звіту містить короткий опис мети та завдань оцінювання, а також основні визначення.

Метою  оцінювання якості роботи суду є вдосконалення внутрішньої організації роботи суду, а саме, підвищення продуктивності, ефективності та якості судових процедур.

Оцінювання якості роботи суду жодним чином не має на меті оцінку роботи окремих суддів.

 

Оцінювання  якості дозволяє керівництву суду вирішувати наступні завдання:

 

Якість роботи суду можна визначити як ступінь відповідності суду певним встановленим стандартам продуктивності, ефективності та якості. Основою таких стандартів є суспільні очікування щодо якості судових послуг (наприклад, повноти інформації, зручності та комфортності судових приміщень, тощо), а також показники роботи суду (наприклад, тривалість судових проваджень, питома вага розглянутих справ, тощо). Суд, який відповідає встановленим стандартам можна назвати «ідеальним судом», «бездоганним судом» або, відповідно до міжнародних засад судової досконалості,  досконалим судом.

 

Пілотне дослідження в Калуському міськраойнному суді Івано-Франківської області проводилося з 01 квітня по 15квітня 2013 р. Основою дослідження стали групи стандартів, розроблені та рекомендовані для пілотної апробації робочою групою з розробки системи оцінювання якості роботи суду за підтримки проекту USAID «Справедливе правосуддя» у співпраці з робочою групою з інновацій Державної судової адміністрації України:

1)                  ефективність управління судом (судового адміністрування);

2)                  своєчасність судового розгляду;

 

На основі напрямків стандартів якості функціонування суду робоча група розробила чотири автономні модулі оцінювання якості роботи суду:

1)                 Модуль «Судове адміністрування»;

2)                 Модуль «Своєчасність судового розгляду»;

 

Кожен модуль має наступні складові:

Модулі оцінювання дозволяють суду самостійно проводити оцінювання якості роботи, використовуючи стандартні методи збору інформації, такі як аналіз письмових звітів, судових справ, статистики та результати опитувань. Для виконання цієї роботи застосовувалися наступні інструменти:

1)      Анкетування працівників апарату суду.

2)      Анкетування суддів.

3)      Аналіз термінів розгляду справ, застосовуючи бланк аналізу судової справи. 

 


 

II. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУД  

В цьому розділі звіту надається загальна інформація про суд на момент проведення дослідження в табличному вигляді.

 

1

кількість суддів за штатним розкладом

11

2

фактична кількість суддів

10

3

кількість працівників апарату суду за штатним розкладом

43

4

фактична кількість працівників апарату суду

43

5

загальна площа суду

1986,7

6

кількість кабінетів суддів

11

7

кількість залів судових засідань

11

8

необхідне фінансування суду за бюджетним запитом на 2012 рік

8933382

9

бюджетне фінансування суду на 2012 рік

5351900

10

фактичне фінансування суду за 2012 рік

4847691

11

загальна кількість державних комп’ютерів в суді

18

12

кількість державних комп’ютерів  в робочому стані у суддів

7

13

кількість державних комп’ютерів у  в робочому стані у працівників апарату суду

11

14

кількість  державних комп’ютерів в робочому стані, об’єднаних в локальну мережу,

18

15

кількість  державних комп’ютерів в робочому стані з доступом в Інтернет

18

16

кількість систем звукозапису судових процесів в робочому стані

10

17

кількість принтерів в робочому стані в суді

25

18

кількість усіх розглянутих справ за 2012 рік

6591

19

залишок нерозглянутих справ на 01.01.2013 року

258

20

залишок нерозглянутих справ понад 1 рік на 01.01.2013 року

7

21

кількість справ, які знаходилися в суді за станом на 01.01.2012 року, але не пройшли реєстрацію

0

22

усього надійшло справ з 01.01.2012р. по 31.12.2012 р.

6686

23

усього надійшло справ з 01.01.2012р. по 31.12.2012 р. (враховуються тільки ті справи, які підлягали оцінці)

163

24

розглянуто  справ з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. (враховуються тільки ті справи, які підлягали оцінці)

187

25

загальна кількість звернень (скарг тощо) громадян та юридичних осіб до суду у 2012 році

42

26

кількість звернень (скарг тощо)  громадян та юридичних осіб стосовно неналежної організації роботи суду у 2012 році

0

 

 


 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

В цьому розділі звіту надається інформація, щодо виконавців оцінювання. Крім цього, надається інформація щодо  структури дослідження (робочі групи, чи групи експертів), а також термінів дослідження. Зважаючи на автономність модулів дослідження, інформацію про формування вибірки чи інші особливості модулів, варто надати в розділі IV.

В цьому розділі звіту також бажано, щоб суд зазначив про свій вибір звітних періодів для кожного модулю, та надав обґрунтування цього вибору. Важливо зазначити, що через автономність модулів оцінки,  звітні періоди можуть бути різні для кожного модулю, що залежить від наявності об’єктів оцінювання. Зрозуміло, що опитування суддів, працівників апарату проводяться в момент оцінювання, отже, звітним періодом в модулях «Судове адміністрування» та «Задоволеність роботою суду його клієнтами» є період проведення опитувань. Стосовно інших модулів – тут звітними періодами є той проміжок часу, до якого відносяться судові рішення та матеріали справ для аналізу. Для найбільш ефективного виконання мети та завдань комплексного оцінювання, важливо максимально наблизити звітні періоди. Якщо суд вибирає оцінювання за цілком автономними модулями (тобто результати оцінювання за різними модулями не будуть порівнюватися), то є цілком прийнятним брати різні звітні періоди.

 


 

IV. Виконання дослідження, результати, аналіз та висновки

 

IV. 1. Модуль «Судове адміністрування»

Період виконання дослідження:

з 1 квітня 2013 року по 15 квітня 2013 року.

 

Звітний період:

2013 рік

 

Група виконавців (експертна група, робоча група):

голова робочої групи: Семчук Л.Я. – заступник керівника апарату суду;

члени робочої групи: Галаса А.З. – старший секретар суду;

Смирнова О.В. – консультант суду;

Бейко Х.І. – консультант суду;

Костюк О.Я. – друкарка суду

 

Особливості та формування вибірки:

Фактична кількість

працівників апарату Калуського міськрайонного суду – 43 чол.

суддів Калуського міськрайонного суду – 10 чол.

Взяли участь в опитуванні:

працівників апарату Калуського міськрайонного суду – 43 чол.

суддів Калуського міськрайонного суду – 10 чол.

 

 

Критерії оцінки:

Критеріями є стандарти управління судом, що визначаються на основі законодавства  -  процесуального, законодавства про судоустрій та статус суддів, трудового тощо, етичних кодексів, «правил поведінки» та  кращих зразків практики, що враховують вітчизняний та міжнародний досвід. Загалом для цілей оцінювання ці стандарти є нечіткими, оскільки в Україні ці аспекти судової системи до останнього часу залишались поза увагою практиків та науковців.

Критеріями є:

·         справедливість та обґрунтованість розподілу повноважень (навантажень) та відповідальності;

·         наявність належних умов праці для суддів та працівників апарату (за наявних ресурсів);

·         ступінь реалізації потенціалу суддівського самоврядування;

·         забезпечення умов для підтримання незалежності та неупередженості ( відсутності незаконного впливу тощо)

·         ефективність використання наявних ресурсів;

·         стиль керівництва (голова суду, керівник апарату);

·         підтримання та контроль виконання стандартів доброчесної поведінки ( етичних стандартів) суддів та працівників апарату;

·         відносини в колективі, соціально-психологічний клімат;

·         ступінь інформаційного забезпечення працівників (створення умов для доступу до інформації, яка є необхідною для виконання відповідних обов’язків);

·         характер (наявність) комунікаційної стратегії суду;

·         кадрова політика суду (підбір кадрів, просування, навчання та підвищення кваліфікації тощо).

 

Частково в оцінці ефективності та якості судового адміністрування можуть бути використані показники зовнішньої оцінки – опитування відвідувачів суду.

Важливо зазначити, що, оскільки модуль «Судове адміністрування» базується на опитуванні малої кількості респондентів, то в основі узагальнених результатів найбільш показовими є інтегральні показники (індекси) та середні оцінки.

 

Таблиці результатів:

Таблиця I.1. Задоволеність умовами праці працівників апарату суду за 5-бальною системою, де 1 = зовсім не задоволені, 5 = повністю задоволені.

Показник

Кількість відповідей

Не відповіли

(у т.ч. показник «0»)

Середня оцінка

1

2

3

4

5

1

Робоче місце ( наявність автономного робочого місця, стан меблів, якість опалення, освітлення, тощо)

0

2

9

15

16

1

4,07

2

Зручність та комфортність приміщень суду для відвідувачів суду (учасників проваджень)

2

4

8

18

5

5

3,58

3

Комп'ютеризація суду (достатність комп’ютерів та їх якість)

7

12

9

6

5

4

2,74

4

Забезпечення літературою та спеціальною пресою

3

7

7

12

12

2

3,56

5

Телефонний зв'язок

0

2

0

6

34

1

4,71

6

Доступ до інтернету

1

0

4

11

27

0

4,46

7

Доступ та можливості використання  локальної комп’ютерної мережі суду

0

0

4

14

22

3

4,45

8

Стан приміщень суду (чистота, систематичність та якість прибирання, тощо)

0

0

5

22

15

1

4,24

9

Можливості для підвищення кваліфікації

3

2

4

15

15

4

3,95

10

Перспективи професійного зростання

4

4

10

10

7

8

3,34

11

Стиль управління характерний для голови суду

0

4

6

14

15

4

4,02

12

Відносини у колективі (соціально-психологічний клімат у колективі)

5

1

9

12

11

5

3,60

13

Зручність та комфортність залів судового засідання

0

1

12

13

13

4

3,98

14

Дотримання принципів справедливості та обгрунтованності при визначенні посадових обов’язків, розподілі навантажень чи доручень

1

2

12

12

14

2

3,88

15

Стиль управління характерний для керівника апарату суду

0

0

3

14

25

1

4,52

16

Графіки роботи суду ( час початку робочого дня, час обідньої перерви, відпустки, тощо)

0

0

1

11

31

0

4,70

17

Можливості для проведення дозвілля та спілкування членів колективу у позаробочий час

5

2

8

5

11

12

3,49

18

Забезпеченість канцелярськими товарами , картриджами, тощо

2

4

16

13

5

3

3,38

19

Якість роботи автоматизованої системи діловодства в суді

1

4

10

17

10

1

3,74

20

Безпека у приміщеннях суду

5

3

8

15

6

6

3,38

 

Всього

39

54

145

255

299

67

77,79

 

Таблиця I.2. Задоволеність суддів умовами праці за 5-бальною системою, де 1 = зовсім не задоволені, 5 = повністю задоволені.

Показник

Кількість відповідей

Не відповіли

(у т.ч. показник «0»)

Середня оцінка

1

2

3

4

5

1

Робоче місці( наявність автономного робочого місця, стан меблів, освітлення, тощо)

0

1

0

5

3

1

4,11

2

Зручність та комфортність приміщень суду для відвідувачів суду (учасників проваджень)

0

2

3

4

1

0

3,4

3

Комп'ютеризація суду (достатність комп’ютерів та їх якість)

2

0

5

3

0

0

2,9

4

Забезпечення літературою та спеціальною пресою

0

4

3

2

1

0

3

5

Телефонний зв'язок

0

0

2

4

4

0

4,2

6

Доступ до інтернету

0

0

2

2

6

0

4,4

7

Доступ та можливості використання локальної комп’ютерної мережі суду

0

0

2

3

4

1

4,22

8

Стан приміщень суду (чистота, систематичність та якість прибирання, тощо)

0

1

2

6

1

0

3,7

9

Можливості для підвищення кваліфікації

0

0

1

4

5

0

4,4

10

Справедливість та обгрунтованість навантаження (справ у провадженні)

0

0

0

6

4

0

4,4

11

Стиль управління , характерний для голови суду

0

0

2

2

6

0

4,4

12

Відносини у колективі (соціально-психологічний клімат у колективі)

0

0

2

6

2

0

4

13

Зручність та комфортність залів судового засідання

0

1

2

7

0

0

3,6

14

Достатня кількість залів судового засідання

 

0

0

0

8

2

0

4,2

15

Достатність кваліфікації працівників апарату суду, з якими Ви працюєте безпосередньо (помічник, секретар)

0

0

1

4

5

0

4,4

16

Стиль управління, характерний для керівника апарату суду

0

0

1

4

5

0

4,4

17

Графіки роботи суду ( час початку робочого дня, час обідньої перерви, відпустки, тощо)

0

0

0

3

7

0

4,7

18

Можливості для проведення дозвілля та спілкування членів колективу у позаробочий час

1

2

1

3

3

0

3,5

19

Забезпеченість канцелярськими товарами , картриджами, тощо

0

2

1

6

0

1

3,44

20

Якість роботи автоматизованої системи діловодства в суді

0

1

3

6

0

0

3,5

21

Безпека у приміщеннях суду

0

1

5

3

1

0

3,4

 

Всього

3

15

38

91

60

3

85,27

 

Таблиця I.3. Сприйняття колективом правильності та раціональності використання наявних матеріально-технічних ресурсів. Відсоток відповідей на питання «Чи не виникало у Вас відчуття, що навіть за існуючих умов фінансування та матеріально-технічного забезпечення суду умови могли бути кращими (тобто – наявні ресурси використовуються не зовсім раціонально)?»

Відповідь

Працівники апарату, %

Судді, %

Всього, %

В цьому впевнені

2,3

10

3,8

Таке відчуття виникало досить часто

9,3

20

11,3

Інколи виникало

37,2

40

37,7

Не виникало

20,9

30

22,6

Важко сказати

30,23

0

24,5

 

Таблиця I.4. Оцінка Голови суду працівниками апарату суду.

Показник

Кількість відповідей

Не відповіли

Середня оцінка

Цілком ні

Скоріше ні

Більш-менш

Скоріше так

Цілком так

1

Є справжнім лідером колективу суду

2

4

9

9

15

4

3,8

2

Підтримує та впроваджує все нове та передове

1

7

7

11

13

4

3,71

3

Піклується про колектив

1

4

12

9

14

3

3,78

4

Вміє створювати позитивний соціально-психологічний клімат у колективі, попереджати конфлікти та протистояння

2

2

8

11

15

5

3,92

5

Є добрим організатором

0

5

7

17

12

2

3,88

6

Користується авторитетом та повагою працівників апарату суду

0

0

3

18

17

5

4,37

7

Забезпечує належну реалізацію рішень зборів суддів Вашого суду

0

1

2

12

19

9

4,44

8

Справедливо розподіляє окремі доручення та  загалом навантаження

0

1

11

11

16

4

4,07

9

Контролює якість роботи працівників та своєчасність виконання завдань

0

0

8

17

15

3

4,17

10

Користується авторитетом та повагою суддів

0

1

2

9

23

8

4,54

11

Вміє налагодити взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю

0

0

8

12

19

4

4,28

12

Проявляє неупередженість при вирішенні  кадрових питань – підбір та просування кадрів на основі рівня кваліфікації та ділових якостей

2

4

6

10

16

5

3,90

13

Підтримує взаєморозуміння з керівником апарату суду

0

1

4

12

19

7

4,36

14

Проявляє активність у питаннях підвищення кваліфікації працівників

0

3

7

11

16

6

4,08

15

Є коректним та ввічливим у службових відносинах

0

0

8

9

26

0

4,42

16

Утримується від отримання  подарунків чи інших дій, що є не сумісними з посадою та створюють конфлікт інтересів чи можуть сприйматись як такі

0

2

1

7

20

13

4,5

 

Всього

8

35

103

185

275

82

66,22

 

Таблиця I.5. Оцінка Голови суду суддями.

Показник

Кількість відповідей

Не відповіли

Середня оцінка

Цілком ні

Скоріше ні

Більш-менш

Скоріше так

Цілком так

1

Є справжнім лідером колективу суду

0

0

1

3

5

1

4,44

2

Підтримує та впроваджує все нове та передове

0

0

1

5

4

0

4,3

3

Піклується про колектив

0

0

2

1

7

0

4,5

4

Має високу професійну підготовку

0

0

1

1

8

0

4,7

5

Є добрим організатором

0

0

1

2

7

0

4,6

6

Користується авторитетом та повагою працівників апарату суду

0

0

1

3

6

0

4,5

7

Забезпечує належне виконання рішень зборів суддів Вашого суду

0

0

1

2

7

0

4,6

8

Справедливо розподіляє окремі доручення та  загалом навантаження

0

0

1

2

7

0

4,6

9

Контролює якість роботи працівників та своєчасність виконання завдань

0

0

1

4

5

0

4,4

10

Користується авторитетом та повагою суддів

0

0

1

3

6

0

4,5

11

Вміє налагодити взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю

0

0

1

4

5

0

4,4

12

Проявляє неупередженість при вирішенні  кадрових питань – підбір та просування кадрів на основі рівня кваліфікації та ділових якостей

0

0

2

3

5

0

4,3

13

Підтримує взаєморозуміння з керівником апарату суду

0

0

1

3

5

1

4,44

14

Проявляє активність у питаннях підвищення кваліфікації суддів

0

0

2

3

5

0

4,3

15

Є коректним та ввічливим у службових відносинах

0

0

1

3

6

0

4,5

16

Утримується від отримання  подарунків та інших дій, що є не сумісними з посадою та створюють конфлікт інтересів чи можуть сприйматись як такі

0

1

1

2

6

0

4,3

17

Не  втручається у розгляд справ суддями , поважає їх незалежність, ніколи не пробує “тиснути” чи іншим чином впливати на них

0

0

2

2

6

0

4,4

18

Вміє створювати позитивний соціально-психологічний клімат у колективі, попереджати конфлікти та протистояння

0

0

2

4

4

0

4,2

 

Всього

0

1

23

50

104

2

79,94

 

Таблиця I.6. Оцінка керівника апарату працівниками апарату

Показник

Кількість відповідей

Не відповіли

Середня оцінка

Цілком ні

Скоріше ні

Більш-менш

Скоріше так

Цілком так

1

Є справжнім лідером колективу суду

0

0

2

17

23

1

4,5

2

Підтримує та впроваджує все нове та передове

0

0

0

16

25

2

4,6

3

Піклується про колектив

0

0

4

14

25

0

4,49

4

Вміє створювати позитивний соціально-психологічний клімат у колективі, попереджати конфлікти та протистояння

0

1

4

17

20

1

4,33

5

Має високу професійну підготовку

0

0

1

15

25

2

4,59

6

Є добрим організатором

0

0

1

17

25

0

4,55

7

Користується авторитетом та повагою працівників суду

0

0

2

15

24

2

4,53

8

Враховує думки та побажання працівників суду при прийнятті рішень

0

1

1

16

23

2

4,49

9

Справедливо розподіляє окремі доручення та  загалом навантаження

0

2

3

16

22

0

4,35

10

Контролює якість роботи працівників та своєчасність виконання завдань

0

0

1

13

29

0

4,65

11

Ніколи не пробує “тиснути” чи іншим чином впливати на працівників апарату з метою їх дій у спосіб, що є неетичним, незаконним або невідповідним посаді чи обставинам

1

2

0

13

26

1

4,45

12

вміє налагодити взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю

0

0

2

14

24

3

4,55

13

приймає неупереджені кадрові рішення – підбір та просування кадрів на основі рівня кваліфікації та ділових якостей

0

2

4

13

20

4

4,30

14

Підтримує взаєморозуміння з головою суду

0

0

0

15

22

6

4,6

15

Проявляє активність у питаннях підвищення кваліфікації працівників

0

0

1

14

27

1

4,61

16

Є коректним та ввічливим у службових відносинах

0

1

1

13

28

0

4,59

17

Утримується від отримання  подарунків чи інших дій що є не сумісними з посадою та створюють конфлікт інтересів чи можуть сприйматись як такі

0

0

3

8

21

11

4,56

 

Всього

1

9

30

231

409

36

76,74

 

Таблиця I.7. Оцінка керівника апарату суддями

Показник

Кількість відповідей

Не відповіли

Середня оцінка

Цілком ні

Скоріше ні

Більш-менш

Скоріше так

Цілком так

1

Є справжнім лідером колективу суду

0

0

1

3

6

0

4,5

2

Підтримує та впроваджує все нове та передове

0

0

1

3

6

0

4,5

3

Піклується про колектив

0

0

0

2

7

1

4,77

4

Вміє створювати позитивний соціально-психологічний клімат у колективі, попереджати конфлікти та протистояння

0

1

0

4

4

1

4,22

5

Має високу професійну підготовку

0

0

1

3

6

0

4,5

 

6

Є добрим організатором

0

0

1

3

6

0

4,5

7

Користується авторитетом та повагою працівників суду

0

0

1

3

6

0

4,5

8

Враховує думки та побажання працівників суду при прийнятті рішень

0

1

0

4

4

1

4,22

9

Справедливо розподіляє окремі доручення та  загалом навантаження

0

1

0

3

6

0

4,4

10

Контролює якість роботи працівників та своєчасність виконання завдань

0

0

0

3

6

1

4,66

11

Ніколи не пробує “тиснути” чи іншим чином впливати на працівників апарату з метою їх дій у спосіб, що є неетичним, незаконним або невідповідним посаді чи обставинам

0

1

0

2

3

1

4,44

12

вміє налагодити взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю

0

0

0

4

5

1

4,55

13

приймає неупереджені кадрові рішення – підбір та просування кадрів на основі рівня кваліфікації та ділових якостей

0

0

1

1

7

1

4,66

14

Підтримує взаєморозуміння з головою суду

0

0

1

3

5

1

4,44

15

Проявляє активність у питаннях підвищення кваліфікації працівників

0

0

0

3

6

1

4,66

16

Є коректним та ввічливим у службових відносинах

0

0

1

2

7

0

4,6

17

Утримується від отримання  подарунків чи інших дій що є не сумісними з посадою та створюють конфлікт інтересів чи можуть сприйматись як такі

0

0

0

2

7

1

4,77

 

Всього

0

4

8

48

180

10

54,29

 

Таблиця I.8. Оцінка зборів суддів працівниками апарату суду

Показник

Кількість відповідей

Не відповіли

Середня оцінка

Цілком ні

Скоріше ні

Більш-менш

Скоріше так

Цілком так

1

Збори суддів є авторитетним та незалежним органом суддівського самоврядування

0

0

3

13

12

15

4,32

2

Збори суддів мають реальний вплив на рішення, що приймаються керівництвом суду

0

1

1

10

14

17

4,42

3

Збори суддів в своїх рішеннях відображають реальні потреби суду

1

1

4

11

12

14

4,10

 

Всього

1

2

8

34

38

46

12,84

 

Таблиця I.9. Оцінка зборів суддів суддями

Показник

Кількість відповідей

Не відповіли

Середня оцінка

Цілком ні

Скоріше ні

Більш-менш

Скоріше так

Цілком так

1

Збори суддів є авторитетним та незалежним органом суддівського самоврядування

0

0

1

3

5

1

4,44

2

Збори суддів мають реальний вплив на рішення, що приймаються керівництвом суду

0

0

2

4

4

0

4,2

3

Збори суддів в своїх рішеннях відображають реальні потреби суду

0

0

1

4

5

0

4,4

4

Збори суддів обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату

0

0

2

3

5

0

4,3

5

Збори суддів визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідної юрисдикції за пропозицією голови суду

2

0

1

3

4

0

3,7

6

Збори суддів заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в даному суді, та керівника апарату суду

1

0

1

3

5

0

4,1

7

Збори суддів обговорюють питання щодо практики застосування законодавства, розробляють відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства, вносять свої пропозиції на розгляд вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України

0

0

1

4

5

0

4,4

8

Збори суддів обговорюють питання , що виникають через неналежне фінансування суду і пропонують шляхи вирішення окремих проблем

0

0

3

1

6

0

4,3

9

Збори суддів обговорюють проблеми і приймають рішення з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

0

1

1

2

6

0

4,3

10

Збори суддів скликаються не рідше одного разу на три місяці

1

8

0

0

0

1

1,89

 

Всього

4

9

13

27

45

2

40,03

 

Таблиця I.10. Сприйняття співвідношення позицій Голови суду та керівника апарату суду при плануванні роботи чи оцінюванні поточної діяльності суду

Відповідь

Працівники апарату, %

Судді, %

Всього, %

Позиції практично завжди не співпадають

0

0

0

Позиції у більшості випадків не співпадають

2,3

0

1,89

Позиції у більшості випадків співпадають

41,9

60

45,3

Позиції практично завжди співпадають

23,3

30

24,5

Важко сказати

32,6

10

28,3

 

Таблиця I.11. Виконання обов’язків (видів робіт), що прямо чи опосередковано не передбачені посадовими обов’язками (не властивими для посади респондента).

Відповідь, частина робочого часу

Працівники апарату, %

Судді, %

Всього, %

Такого не було

44,1

30

41,5

До 10 %

23,2

40

26,4

11-30 %

4,7

30

9,4

31-50 %

16,3

0

13,2

Більше 50 %

11,6

0

9,43

Не відповіли на питання

0

0

0

 

Таблиця I.12. Випадки виконання обов’язків (видів робіт), що прямо чи опосередковано не передбачені посадовими обов’язками (не властивими для посади респондента),

Чиї обов’язки (види робіт) виконувалися?

Працівники апарату, %

Іншого працівника апарату суду

39,5

Судді (суддів)

4,65

Керівника апарату

4,65

Голови суду (заступника голови)

0

інше

51,2

Не відповіли на питання

0

 

Таблиця I.13. Праця після робочого дня, або чи доводилося брати роботу додому протягом останніх 12 місяців

Відповідь

Працівники апарату, %

Судді, %

Всього, %

Це відбувалося постійно

0

10

1,9

Досить часто

2,3

30

7,5

Інколи

67,4

50

64,2

Ніколи

30,2

10

1,9

Не відповіли на питання

0

0

0

 

Таблиця I.14. Пояснення випадків виконання роботи після робочого дня

Відповідь

Працівники апарату, %

Судді, %

Всього, %

Кваліфікація та досвід ще не завжди дозволяють виконувати роботу вчасно

6,9

20

9,4

Існує нерівномірність розподілу навантаження

7,5

0

7,5

Загальне навантаження на суд є надто великим, тобто “не встигаємо всі”

26,4

20

30,2

Немає належних умов на роботі (відсутні або несправні комп'ютери тощо)

13,9

10

13,2

Інша причина

55,8

50

54,7

Не відповіли на питання

0

0

0

 

Таблиця I.15. Характеристика навантаження на суддів (за сприйняттям самих суддів).

Характеристика

Відсоток відповідей суддів

Навантаження не є надмірним (справ не так багато і більшість є не надто складними)

0

Справ не так багато, але деякі з них надто складні

3

Справ багато але  в межах  розумного (кількість не впливає на якість та своєчасність розгляду)

3

Навантаження  до певної міри є надмірним (приблизно на  20 -30 % більше ніж мало б  бути)

4

Навантаження є надмірним

0

Не відповіли на питання

0

 

Таблиця I.16. Корисність семінарів, тренінгів та інших форм навчання

Характеристика

Працівники апарату, %

Судді, %

Всього, %

Дуже корисні

5,6

60

45,3

Скоріше корисні, ніж ні

51,1

40

49,1

Скоріше не корисні

6,9

0

5,7

Зовсім не корисні

0

0

0

Не відповіли на питання

0

0

0

 

 

 

Таблиця I.17. Негативні характеристики суду працівниками апарату суду

Характеристика

Кількість відповідей

Не відповіли

Середня оцінка

Не характерне

Скоріше не характерне, ніж характерне

Скоріше характерне, ніж ні

Частково характерне

Дуже характерне

1

Наявність “фаворитів” керівництва, неоднакове відношення керівництва до працівників

8

8

11

6

3

7

3,33

2

Поширення чуток, висловлювання позиції щодо судових рішень, їх коментування

14

13

5

1

2

8

4,02