flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)


                                                                                                      Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
                                                                                                      вул.Молодіжна, 10, м.Калуш, Івано-Франківська область, 77300
                                                                                                       ____________________________,
                                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)
                                                                                                       який(яка) мешкає за адресою:
                                                                                                        ____________________________
                                                                                                        тел. _________; е-mail:___________


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України ″Про доступ до публічної інформації″, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України ″Про інформацію″прошу надати мені наступну інформацію:  __________________________________________________________________  
Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою: 
_____________________________________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України ″Про доступ до публічної інформації″ щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________  
                                                                                       ( підпис) 
 
______________ 20__ року _________ ________________
 (дата)                                      (підпис) ( ініціали, прізвище)