flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

вул.Молодіжна, 10, м.Калуш,                       Івано-Франківська область, 77300

____________________________,

 (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

____________________________

тел. _________; е-mail:___________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України ″Про доступ до публічної інформації″, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України ″Про інформацію″ прошу надати таку інформацію: ________________________________________________________________________

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________________________

Ознайомлен(а) з вимогами Закону України ″Про доступ до публічної інформації″ щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.                                              ________________________

                                                                                                                                      (підпис представника юридичної особи)        __________ 20__ року               _________                             ________________

 (дата)                                                                               (підпис)                                                   (ініціали, прізвище)